Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Social Work jaar 3 - deskresearch: Kenniscentra en vakorganisaties

Algemeen

De websites van onderzoeksinstellingen leveren belangrijke kennis op. Vaak worden daar hun (onderzoeks)publicaties open access aangeboden. Relevant voor jouw vakgebied. Bovendien geeft het je inzicht in een bredere maatschappelijke context. Schrijft je daarom in voor de nieuwsmail van die organisaties die jij wilt volgen.  

 

Wil je een nog uitgebreider overzicht van organisaties en belangrijke websites op het vakgebied Sociaal? Ga dan naar:

Verbonden aan de HAN

Acht lectoraten Mens en Maatschappij

Integrale aanpak: Fair Health - Sociaal

Leren en innoveren: Labs en werkplaatsen

Praktijkgericht onderzoek: HAN Centre of Expertise Krachtige kernen

Kennis- en leernetwerkZorgalliantie.nu!

Landelijke kennisinstituten - een selectie

Movisie is een landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociale domein.

Het Nederlands Jeugdinstituut is een kennisnetwerk-organisatie voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. 

Sociale Vraagstukken is een online platform waarop wetenschappers en professionals discussiëren over maatschappelijke kwesties.

MEE zet zich in voor een inclusieve samenleving voor mensen met een beperking. 

Kennisplein Gehandicaptensector is een platform voor begeleiders en professionals die zich bezighouden met de zorg voor en ondersteuning van mensen met een beperking.

Kennisplatform Inclusief Samenleven bied je kennis over vraagstukken rond integratie, migratie en diversiteit. 

Vilans is een landelijke organisatie voor langdurende zorg en ontwikkelt vernieuwende en praktijkgerichte kennis via programma’s en projecten

Het Trimbos-instituut is een landelijk kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg. 

Het Verwey-Jonker Instituut doet onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar actuele maatschappelijke vraagstukken.

Het Sociaal Cultureel Planbureau is een Nederlands wetenschappelijk instituut, dat sociaal-wetenschappelijk onderzoek verricht. 

ZonMw is een Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.

Het Dr. Leo Kannerhuis is een kenniscentrum voor iedereen die een diagnose autisme heeft met daarnaast mogelijk andere psychiatrische-, of gedragsproblemen en waarvoor specialistische GGZ behandeling aangewezen is.