Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Social Work jaar 3 - deskresearch: Zoektermen

Zoektermen

Je hebt een zoekvraag geformuleerd en wellicht ook een aantal deelvragen. Voordat je gaat zoeken naar een antwoord op deze vraag, moet je de zoektermen bedenken waarmee je kunt gaan zoeken.

Om een beter resultaat te bereiken is het goed om je zoekvraag en/of deelvraag te ontleden in meerdere elementen. Per element bedenk je één of meerdere zoektermen.

Stel je zoekvraag is als volgt:

Hoe kun je de sociale netwerken van probleemgezinnen vergroten en versterken? 

Deze zoekvraag kun je ontleden in drie elementen:

- Probleemgezinnen
- Sociale netwerken
- Interventies en/of methodieken

Voor het bepalen van je zoektermen kun je o.a. gebruik maken van woordenboeken, trefwoordenlijsten uit de bibliotheekcatalogus en internet.

Verder kun je nadenken over varianten van je zoektermen, zoals synoniemen, enkelvoud- en meervoudsvormen, spellingsvarianten, afkortingen of voluit geschreven, verwante termen, bredere (meer algemenere) en nauwere (meer specifiekere) termen.
Denk ook aan Engelstalige termen, die zijn nodig voor het zoeken in Engelstalige databanken.

                 Probleemgezinnen Sociale netwerken Interventies
Synoniemen  gezin met maatschappelijke problemen "informele netwerken"    

Bredere term
 

familie OR huishouding OR gezin netwerken  
Nauwere term multiprobleemgezinnen familieleden OR familienetwerk OR vrienden OR vriendennetwerk OR school OR hulpverleners OR vereniging empowerment-interventie

Verwante term

 

 

Vertalingen

 

 

 


"risk families" OR "families with social problems" OR "multi-problem families" OR "dysfunctional families" OR families OR parents OR children OR youth OR household

"sociale participatie" OR "sociaal isolement" OR "informele netwerken" OR "formele netwerken"

 

 

"social support" OR "social network" OR "social interaction" OR "social isolation"

 

 

 

 


Intervention OR Program OR Method OR "Social intervention" OR "Family-oriented intervention" OR "Treatment effectiveness" OR "Intensive family support" OR Empowerment

 

Zoektermen bepalen met hulp van PubMed

Met behulp van de MeSH database in PubMed kun je makkelijk (wetenschappelijke) synoniemen, nauwere, bredere en verwante termen zoeken en vinden.

Zoektermen bepalen met overige hulpmiddelen