Skip to Main Content

Bodemkaarten en Geomorfologischekaarten Nederland: Home

 21 januari 2021 Door veranderingen achter de schermen bij SURFsharekit zijn de kaarten soms lastiger toegankelijk.
Als een download niet start kijk dan in deze handleiding.
Krijg je alsnog geen toegang krijgt tot een kaart? Mail dan naar: judith.froling@han.nl of rozan.vanrooij@han.nl En vermeld daarbij je studentnummer, naam en de kaartnummer(s) die je wil raadplegen.

 

Met de leverancier Alterra/GeoDesk hebben wij de volgende regels afgesproken omtrent het gebruik van de kaarten en rapporten:

 

 • De (digitale) bestanden zijn beschikbaar gesteld ten behoeve van het onderwijs aan de HAN en mogen zodoende uitsluitend gebruikt worden voor studiedoeleinden door studenten en docenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

 • Deze bestanden zijn geen Open Data en mogen niet verder verspreid worden door de downloader (bv. door middel van doorsturen met e-mail, verspreiden via USB-stick of plaatsing op HAN Scholar).

 • Op afdrukken en/of gepubliceerde afbeeldingen vervaardigd van de kaarten moet ‘© Alterra’ vermeld worden.

 • Wanneer voor een werkstuk (of publicatie) de kaarten of rapporten worden gebruikt moet je daar op een correcte manier naar verwijzen (in de tekst en bronnenlijst).
  Hanteer hiervoor deze APA richtlijnen.

Voor vragen over de bodem- en geomorfologische kaarten:

Judith Froling

Informatiespecialist TGLO M&M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roos van Rooij
Informatiespecialist TGLO Exact

 

 

APA: Bodemkaarten 2009

In de tekst:

Hiervoor gelden de standaard richtlijnen APA: In de tekst, kijk ook op the APA team: Afbeelding van internet.
Op afdrukken en/of gepubliceerde afbeeldingen vervaardigd van de kaarten moet ook ‘© Alterra’ vermeld worden.

Er is een belangrijk verschil tussen een landkaart die wordt genoemd in de tekst of een afbeelding die geheel wordt overgenomen:

Wanneer een landkaart wordt genoemd in de tekst, als er dus alleen naar wordt verwezen, geldt dit als een citaat. De auteur(s) en jaartal moeten worden genoemd. De originele bron wordt in de bronnenlijst genoemd en in de tekst wordt hier naar verwezen zoals bij een citaat.

Voorbeeld in de tekst
… op de bodemkaart van Nederland blad 40west is te zien dat op de heuvelrug direct ten oosten van Nijmegen Holtpodzol- en Loopodzolgronden liggen (Onderstal, 2009) …

Wanneer een landkaart  wordt opgenomen moet volgens de APA richtlijnen de eigenaar van de afbeelding, of beter gezegd: de eigenaar van het auteursrecht, onder de afbeelding vermeld worden (in dit geval is dat Alterra).

De verwijzing bestaat uit drie onderdelen:

 • De afbeelding krijgt een naam en nummer waar in de tekst naar verwezen wordt, bijvoorbeeld Figuur 2
 • Onder de afbeelding staat de naam en nummer, zodat voor de lezer duidelijk is waar in de tekst naar verwezen wordt en een omschrijving van de afbeelding.
  Daarachter staat: Overgenomen (of: Aangepast overgenomen, als de afbeelding bewerkt is) uit “Titel afbeelding” van A. Auteur, jaartal, (http://www...). Copyright jaartal, © naam eigenaar auteursrecht.
 • In de bronnenlijst staat de verwijzing naar de geraadpleegde bron.

Voorbeeld in de tekst en onder de afbeelding
… op Figuur 1 is te zien dat op de heuvelrug direct ten oosten van Nijmegen Holtpodzol- en Loopodzolgronden liggen…

Figuur 1. Holtpodzol- en Loopodzolgronden ten oosten van Nijmegen. Aangepast overgenomen uit “Bodemkaart Nederland blad 40west” van J. Onderstal, 2009, (https://api.surfsharekit.nl/api/v1/files/repoItemFiles/6dc669e5-a41d-4113-b7cc-e28a6ac33631). Copyright 2009, © Alterra.


In de Bronnenlijst:

Auteur, A. (Functie). (jaar van uitgave). Titel van publicatie, Ondertitel [Landkaart]. Uitgeverij. Geraadpleegd op dag maand jaar, van https://url

 • Tussenvoegsels ('van de', 'van den', etc.) komen voor de voorletter(s) en worden voluit geschreven, bijvoorbeeld: Van den Berg, G. H.
 • Alleen de cartograaf wordt als auteur genoemd, met tussenhaakjes de functie: Achternaam, B. (Cartograaf).
 • Bij twee of meer auteurs (cartografen) staat voor de laatste naam een ampersand (&).
 • De titel van de kaart wordt helemaal genoemd (incl. schaal). Het bladdeel wordt als ondertitel behandeld, deze komt achter de hoofdtitel na een dubbele punt en begint met een hoofdletter, bijvoorbeeld:
  Hoofdtitel: Bladdeel.
 • De toevoeging tussen vierkante haken [Landkaart] is niet verplicht maar maakt wel duidelijk dat het om een landkaart gaat.
 • Vermeld het deel Uitgeverij: Alterra. Bij de bodemkaarten 1964-1994 staat op de kaart vaak een andere uitgeverij. Alterra heeft nu de auteursrechten en wordt daarom het best hier vermeld.

Voorbeeld

APA: Geomorfologische kaarten

In de tekst:

Hiervoor gelden de standaard richtlijnen APA: In de tekst, kijk ook op the APA team: Afbeelding van internet.
Op afdrukken en/of gepubliceerde afbeeldingen vervaardigd van de kaarten moet ook ‘© Alterra’ vermeld worden.

Er is een belangrijk verschil tussen een landkaart die wordt genoemd in de tekst of een afbeelding die geheel wordt overgenomen:

Wanneer een landkaart wordt genoemd in de tekst, als er dus alleen naar wordt verwezen, geldt dit als een citaat. De auteur(s) en jaartal moeten worden genoemd. De originele bron wordt in de bronnenlijst genoemd en in de tekst wordt hier naar verwezen zoals bij een citaat.

Voorbeeld in de tekst
… op de bodemkaart van Nederland blad 40west is te zien dat op de heuvelrug direct ten oosten van Nijmegen Holtpodzol- en Loopodzolgronden liggen (Onderstal, 2009) …

Wanneer een landkaart  wordt opgenomen moet volgens de APA richtlijnen de eigenaar van de afbeelding, of beter gezegd: de eigenaar van het auteursrecht, onder de afbeelding vermeld worden (in dit geval is dat Alterra).

De verwijzing bestaat uit drie onderdelen:

 • De afbeelding krijgt een naam en nummer waar in de tekst naar verwezen wordt, bijvoorbeeld Figuur 2
 • Onder de afbeelding staat de naam en nummer, zodat voor de lezer duidelijk is waar in de tekst naar verwezen wordt en een omschrijving van de afbeelding.
  Daarachter staat: Overgenomen (of: Aangepast overgenomen, als de afbeelding bewerkt is) uit “Titel afbeelding” van A. Auteur, jaartal, (http://www...). Copyright jaartal, © naam eigenaar auteursrecht.
 • In de bronnenlijst staat de verwijzing naar de geraadpleegde bron.

Voorbeeld in de tekst en onder de afbeelding
… op Figuur 1 is te zien dat op de heuvelrug direct ten oosten van Nijmegen Holtpodzol- en Loopodzolgronden liggen…

Figuur 1. Holtpodzol- en Loopodzolgronden ten oosten van Nijmegen. Aangepast overgenomen uit “Bodemkaart Nederland blad 40west” van J. Onderstal, 2009, (https://api.surfsharekit.nl/api/v1/files/repoItemFiles/6dc669e5-a41d-4113-b7cc-e28a6ac33631). Copyright 2009, © Alterra.


In de Bronnenlijst:

Auteur, A. (Functie). (jaar van uitgave). Titel van publicatie, Ondertitel [Landkaart]. Stad: Uitgeverij. Geraadpleegd op dag maand jaar, van https://url

 • Tussenvoegsels ('van de', 'van den', etc.) komen voor de voorletter(s) en worden voluit geschreven, bijvoorbeeld: Van den Berg, G. H.
 • Alleen de cartograaf wordt als auteur genoemd, met tussenhaakjes de functie: Achternaam, B. (Cartograaf).
 • Bij twee of meer auteurs (cartografen) staat voor de laatste naam een ampersand (&).
 • De titel van de kaart wordt helemaal genoemd (incl. schaal). Het bladdeel wordt als ondertitel behandeld, deze komt achter de hoofdtitel na een dubbele punt en begint met een hoofdletter, bijvoorbeeld:
  Hoofdtitel: Bladdeel.
 • De toevoeging tussen vierkante haken [Landkaart] is niet verplicht maar maakt wel duidelijk dat het om een landkaart gaat.
 • Vermeld het deel Stad: Uitgeverij als Wageningen: Alterra. Bij de bodemkaarten 1964-1994 staat op de kaart vaak een andere uitgeverij. Alterra heeft nu de auteursrechten en wordt daarom het best hier vermeld.

Voorbeeld

APA: Bodemkaarten 1964/1994

In de tekst:

Hiervoor gelden de standaard richtlijnen APA: In de tekst, kijk ook op the APA team: Afbeelding van internet.
Op afdrukken en/of gepubliceerde afbeeldingen vervaardigd van de kaarten moet ook ‘© Alterra’ vermeld worden.

Er is een belangrijk verschil tussen een landkaart die wordt genoemd in de tekst of een afbeelding die geheel wordt overgenomen:

Wanneer een landkaart wordt genoemd in de tekst, als er dus alleen naar wordt verwezen, geldt dit als een citaat. De auteur(s) en jaartal moeten worden genoemd. De originele bron wordt in de bronnenlijst genoemd en in de tekst wordt hier naar verwezen zoals bij een citaat.

Voorbeeld in de tekst
… op de bodemkaart van Nederland blad 40west is te zien dat op de heuvelrug direct ten oosten van Nijmegen Holtpodzol- en Loopodzolgronden liggen (Onderstal, 2009) …

Wanneer een landkaart  wordt opgenomen moet volgens de APA richtlijnen de eigenaar van de afbeelding, of beter gezegd: de eigenaar van het auteursrecht, onder de afbeelding vermeld worden (in dit geval is dat Alterra).

De verwijzing bestaat uit drie onderdelen:

 • De afbeelding krijgt een naam en nummer waar in de tekst naar verwezen wordt, bijvoorbeeld Figuur 2
 • Onder de afbeelding staat de naam en nummer, zodat voor de lezer duidelijk is waar in de tekst naar verwezen wordt en een omschrijving van de afbeelding.
  Daarachter staat: Overgenomen (of: Aangepast overgenomen, als de afbeelding bewerkt is) uit “Titel afbeelding” van A. Auteur, jaartal, (http://www...). Copyright jaartal, © naam eigenaar auteursrecht.
 • In de bronnenlijst staat de verwijzing naar de geraadpleegde bron.

Voorbeeld in de tekst en onder de afbeelding
… op Figuur 1 is te zien dat op de heuvelrug direct ten oosten van Nijmegen Holtpodzol- en Loopodzolgronden liggen…

Figuur 1. Holtpodzol- en Loopodzolgronden ten oosten van Nijmegen. Aangepast overgenomen uit “Bodemkaart Nederland blad 40west” van J. Onderstal, 2009, (https://api.surfsharekit.nl/api/v1/files/repoItemFiles/6dc669e5-a41d-4113-b7cc-e28a6ac33631). Copyright 2009, © Alterra.


In de Bronnenlijst:

Auteur, A. (Functie). (jaar van uitgave). Titel van publicatie, Ondertitel [Landkaart]. Stad: Uitgeverij. Geraadpleegd op dag maand jaar, van https://url

 • Tussenvoegsels ('van de', 'van den', etc.) komen voor de voorletter(s) en worden voluit geschreven, bijvoorbeeld: Van den Berg, G. H.
 • Alleen de cartograaf wordt als auteur genoemd, met tussenhaakjes de functie: Achternaam, B. (Cartograaf).
 • Bij twee of meer auteurs (cartografen) staat voor de laatste naam een ampersand (&).
 • De titel van de kaart wordt helemaal genoemd (incl. schaal). Het bladdeel wordt als ondertitel behandeld, deze komt achter de hoofdtitel na een dubbele punt en begint met een hoofdletter, bijvoorbeeld:
  Hoofdtitel: Bladdeel.
 • De toevoeging tussen vierkante haken [Landkaart] is niet verplicht maar maakt wel duidelijk dat het om een landkaart gaat.
 • Vermeld het deel Stad: Uitgeverij  Alterra. Bij de bodemkaarten 1964-1994 staat op de kaart vaak een andere uitgeverij. Alterra heeft nu de auteursrechten en wordt daarom het best hier vermeld.

Voorbeelden