Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Master Social Work - Algemeen: Burgerschap

Burgerschap

Een selectie online publicaties met het thema burgerschap.

Dit overzicht is niet compleet, kijk voor meer titels in de Catalogus Studiecentra HAN en HANQuest.

Laatste aanvulling: 8 februari 2019.

Rapport

Blonk, L., & Van den Bosch, A. (2018). Niet meer zomaar te stoppen: Over duurzaamheid van burgerinitiatieven. Utrecht: Movisie.

Te raadplegen via website Movisie.

Rapport

Pommer, E., & Boelhouwer, J. (Reds.). (2017). Burgers (de)centraal: Overall rapportage sociaal domein 2016. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Bekijk Persbericht.

Te raadplegen via website SCP.

Afstudeerscriptie

Serné, M. (2016). Voor nú en in de toekomst: Zorgen voor een betere zorg (Afstudeeropdracht). Sociaal-Juridische Dienstverlening, Hogeschool Leiden, Leiden.

Te raadplegen via HBO Kennisbank.

E-boek

Nieuwelink, H., Boogaard, M., Dijkstra, A. B., Kuiper, & Ledoux, G. (2016). Onderwijs in burgerschap: Wat scholen kunnen doen: Lessen uit wetenschap en praktijk. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Te downloaden via website Kohnstamm Instituut.

Boek

Ham, M., & Van der Meer, J. (2015). De ondernemende burger: De woelige wereld van lokale initiatieven. Utrecht: Movisie.

Te raadplegen via website Movisie.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Tijdschriftartikel

Schout, G. & de Wit, A., (2018). Terug naar de burger: Op weg naar een koffieschenkende overheid. Journal of Social Intervention, 27(5), 13-19. https://doi.org/10.18354/jsi.578

Intreerede

Verharen, L. (2017). Being there: Samen werken aan het versterken van Sociale Kwaliteit (Intreerede). Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit.

Bekijk online.

​Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

E-boek

Vermeij, L., & Gieling, J. (2016). De dorpse Doe-democratie: Lokaal burgerschap bekeken vanuit verschillende groepen dorpsbewoners. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Bekijk Persbericht.

Te downloaden via website SCP.

E-boek

Van den Broek, A., Steenbekkers, A., Van Houwelingen, P., & Putters, K. (2016). Niet buiten de burger rekenen! Over randvoorwaarden voor burgerbetrokkenheid in het nieuwe omgevingsbestel. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Te raadplegen via website SCP.

Rapport

Werkgroep 5. (2015). Actieve burgers aan het roer: Maatschappelijk actief zijn door informele ondersteuning. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Te raadplegen via website Sociaal Werk Nederland.