Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Master Social Work - Algemeen: Organisaties BE

Organisaties en instituten

Ook in Vlaanderen houden zich verschillende organisaties en instituten bezig met onderzoek naar en informatie geven over diverse vraagstukken op het gebied van social work.

Onderzoeksresultaten en andere publicaties zijn in de meeste gevallen gratis te downloaden. Klik op het logo van de organisatie om de website te bekijken.

Sociaal.Net

Online platform over sociaal werk, welzijn en gezondheid, actief op het kruispunt tussen beleid, werkveld, opleiding, onderzoek, gebruikers en vrijwilligers.

Abonneer op nieuwsbrief (eens per twee weken), website bevat de rubrieken Analyse XL, Opinie, Interview, Column, Boek en Agenda.

SAR WGG

De Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid adviseert de Vlaamse overheid over het welzijns-, gezondheids- en gezinsbeleid.

Website bevat onder meer adviezen en publicaties die gratis kunnen worden gedownload.

Kennisplein

Virtueel trefpunt voor wie mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie ondersteunt. Een plein dat aanzet tot ontmoeten, uitwisselen, delen en verbinden.

De website is een samenwerkingsverband van Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Steunpunt ExpertiseNetwerken (SEN vzw) en Steunpunt Jeugdhulp. 

Weliswaar

Online platform van de Vlaamse overheid behorend bij een magazine voor iedereen die werkzaam is in de welzijns- en gezondheidszorg in Vlaanderen.

Website bevat de rubrieken Welzijn & zorg, Gezondheid, Kinderen & jongeren, Ouderen en Justitie & welzijn.

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (SWVG)

De Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid adviseert de Vlaamse overheid over het welzijns-, gezondheids- en gezinsbeleid.

Het SWVG verenigt de wetenschappelijke expertise van hoogleraren en onderzoekers. Website bevat onder meer publicaties die gratis kunnen worden gedownload.