Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Master Social Work - Algemeen: Organisaties NL

Organisaties en instituten

In Nederland houden zich verschillende organisaties en instituten bezig met onderzoek naar en informatie geven over diverse vraagstukken op het gebied van social work, soms in opdracht van de Rijksoverheid.

Onderzoeksresultaten en andere publicaties zijn in de meeste gevallen gratis te downloaden. Klik op het logo van de organisatie om de website te bekijken.

Movisie

Landelijk kennisinstituut en adviesbureau bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid.

Abonneer op Movisie Mail (tweemaal per maand), relatiekrant Movisies (gratis) of een themanieuwsbrief.

Nederlands Jeugdinstituut

Kennisnetwerkorganisatie voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het NJi ontwikkelt, beheert en implementeert kennis waarmee de kwaliteit van de sector verbeterd kan worden.

Abonneer op nieuwsbrief (eens per week), publicaties kunnen gratis worden gedownload.

NARCIS

'National Academic Research and Collaborations Information System': toegang tot Nederlandse wetenschappelijke informatie, meer dan 1 miljoen publicaties.

De inhoud van NARCIS wordt door zowel HANQuest als Google Scholar doorzocht, de meeste publicaties kunnen gratis worden gedownload.

Sociaal Werk Nederland

Brancheorganisatie voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening / Sociaal Werk, zorgt voor verbinding tussen organisaties en werkgevers in het sociaal domein.

De website biedt informatie verdeeld over verschillende hoofdthema's, onder andere Werkvelden sociaal werk en Werkgerveszaken.

Centraal Bureau voor de Statistiek

Betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving. Het CBS voert overheidstaken uit, maar valt niet direct onder een ministerie.

Abonneer op Nieuwsberichten (dagelijks) of Statisch Bulletin (wekelijks), publicaties kunnen gratis worden gedownload.

Stichting Actief Burgerschap

Deze stichting faciliteert de leerstoel Actief Burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam waar onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek wordt verricht en onderwijs wordt verzorgd.

De website bevat onder meer een overzicht met boeken en rapporten en artikelen die in sommige gevallen gratis kunnen worden gedownload.

Trimbos instituut

Onderzoeksnstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg om de geestelijke gezondheid in Nederland en daarbuiten te verbeteren.

Abonneer op Nieuwsflitsen (eens per week), een themanieuwsbrief of download de nieuwsapp.

Sociaal en Cultureel Planbureau

Nationaal sociaalwetenschappelijk onderzoeksinstituut. Het SCP valt formeel onder de verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Abonneer op Attenderen op publicaties (op thema), publicaties kunnen gratis worden gedownload.

Verwey-Jonker Instituut

Nationaal instituut dat onafhankelijk onderzoek doet naar maatschappelijke vraagstukken. Thema's zijn onder meer moeilijk bereikbare bevolkingsgroepen en sociale dilemma’s.

Er zijn vijftien onderzoekthema's (waaronder Buurten en Sport), publicaties kunnen gratis worden gedownload.

Centraal Planbureau

Onderzoeksinstituut dat economische beleidsanalyses maakt. Het CPB analyseert de gevolgen voor de Nederlandse economie van nieuw beleid of beleidswijzigingen.

Abonneer op nieuwsbrief (eens per maand), publicaties kunnen gratis worden gedownload.