Skip to Main Content

Technische databanken en vakliteratuur per academie: Academie Built Environment

Inleiding

Databanken
Databank of database is een digitale gegevensverzameling. Er zijn databanken met (wetenschappelijke) artikelen, maar ook met wetteksten, statistieken, materiaalgegevens of normen.
Vakliteratuur
Vakliteratuur is geschreven om de beroepsgroep op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied en wordt veelal geschreven door professionals die in de praktijk werkzaam zijn. Vakliteratuur kent vele verschijningsvormen, zoals (hand)boek, woordenboek, vaktijdschrift of vakweblog.
Vaktijdschriften
Vaktijdschrift of vakblad verschijnt met vaste regelmaat in fysieke of digitale vorm en is specifiek gericht op een bepaalde industrie of specialisatie.
Vakweblog
Vakweblogs zijn op internet te vinden, maar ook veel vaktijdschriften in digitale vorm zijn uitgebreid met een blog, waarin experts in het vakgebied informatie delen.
 

Algemene databanken met wetenschappelijke literatuur

E-books Built Environment

Databanken Bedrijfsinformatie

Digitale vaktijdschriften Built Environment

Kostendatabanken Built Environment

Databanken Wet en regelgeving

Afbeeldingen

Op de meeste foto's en andere afbeeldingen die op internet staan berusten rechten. Ze kunnen niet zomaar worden hergebruikt. De onderstaande links verwijzen allemaal naar materiaal dat vrij hergebruikt mag worden, mits aan de voorwaarden in de licenties wordt voldaan:

Licentie: Naamsvermelding

Een greep uit de collectie

Vakbladen en een selectie van onze boeken in het ABE-Studielandschap.

Kennisbanken Built Environment