Skip to Main Content

Technische databanken en vakliteratuur per academie: Werktuigbouwkunde

Inleiding

Databanken
Databank of database is een digitale gegevensverzameling. Er zijn databanken met (wetenschappelijke) artikelen, maar ook met wetteksten, statistieken, materiaalgegevens of normen.
Vakliteratuur
Vakliteratuur is geschreven om de beroepsgroep op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied en wordt veelal geschreven door professionals die in de praktijk werkzaam zijn. Vakliteratuur kent vele verschijningsvormen, zoals (hand)boek, woordenboek, vaktijdschrift of vakweblog.
Vaktijdschriften
Vaktijdschrift of vakblad verschijnt met vaste regelmaat in fysieke of digitale vorm en is specifiek gericht op een bepaalde industrie of specialisatie.
Vakweblog
Vakweblogs zijn op internet te vinden, maar ook veel vaktijdschriften in digitale vorm zijn uitgebreid met een blog, waarin experts in het vakgebied informatie delen.
 

Algemene databanken met wetenschappelijke literatuur

Databanken Bedrijfsinformatie

Vaktijdschriften Werktuigbouwkunde

Websites

Kennisbanken Werktuigbouwkunde

Databanken Wet en regelgeving