Skip to Main Content

Medische Hulpverlening - Studiecentrum: Databanken NL

LibGuide over de digitale content van Medische Hulpverlening

Databanken Nederlands

Hieronder vind je een selectie van Nederlandstalige bronnen. Sommige zijn zeer algemeen, andere zijn specifiek verpleegkunde gerelateerd. Soms heb je direct toegang tot de informatie in de databank, soms nadat je bent ingelogd met jouw HAN-account. Dit laatste geldt voor Academia, Dieetbehandelingsrichtlijnen, LexisNexis, PiCarta en Van Dale Woordenboeken. 

Bij elk bron of databank staat vermeld voor welk doel je de content kunt gebruiken. De ene databank bevat geschikte informatie voor het schrijven van de inleiding van jouw onderzoek, de andere databank bevat cijfers en gegevens ter onderbouwing van jouw onderzoeksvraag. Er zijn uiteraard nog veel meer geschikte bronnen. Raadpleeg hiervoor de informatiespecialist van jouw opleiding (zie tabblad 'Ask a librarian').

Klik op het logo om de databank van de organisatie (dus niet de algemene website) te bekijken.

Problemen met digitale toegang? Stuur een mail naar Digitaal Studiecentrum, eventueel met een screenshot van de pagina waar het probleem zich voordoet.

NAZ

Nederlandse Artikelendatabank voor de Zorg. NAZ is een database met Nederlandstalige artikelen op het gebied van medische onderwerpen. De referenties komen uit circa 150 Nederlandse tijdschriften van 2000 tot en met heden. 

Bevat zoektips.

Klinische Diagnostiek

Nederlandstalige databank voor de diagnostiek van ziektes. Bevat informatie over onder andere differentiaal diagnoses en relevante laboratoriumonderzoeken. Zoek op ziekte, chemische stofnaam, ICPC-2 of ICD-10 code.

Toegang na inlog met je HAN-account.

Academia

Beeld en Geluid in Academia is de online toegang tot duizenden uren streaming content voor het hoger onderwijs in Nederland, geselecteerd uit de archieven van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Materiaal bestaat uit polygoonjournaals, amateurfilms en programma's van de publieke omroep, rondom de thema's:  Nederlandse geschiedenis, medische wereld, mediageschiedenis, politiek & recht, natuur & milieu, entertainment en curiosa.

Centraal Planbureau

Onderzoeksinstituut dat economische beleidsanalyses maakt. Het CPB analyseert de gevolgen voor de Nederlandse economie van nieuw beleid of beleidswijzigingen.

 

HBO Kennisbank

De HBO Kennisbank bevat scripties van studenten van hogesholen in Nederland, dus ook van sport en bewegen. Er zijn behoorlijk wat scripties van deze opleiding in de HBO Kennisbank opgenomen. Voor het schrijven van de inleiding van jouw onderzoek is de HBO Kennisbank een handige databank.

Bevat zoektips.

Nivel

Het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg onderzoekt de effectiviteit en kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en de relaties tussen zorgaanbieders, zorgconsumenten, zorgverzekeraars en de overheid.

Bevat naast publicaties (link via logo) een aparte toegang tot overzichtsstudies.

Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

Bevat een overzicht van publicaties.

Van Dale Woordenboeken

Van Dale bevat een ruim aantal woordenboeken, variërend van eentalige Nederlandse en Engelse woordenboeken tot tweetalige woordenboeken van of naar het Nederlands. Het biedt ook toegang tot handboeken van het Nederlands en Engelse en spelligshulp.

Invert

Databank uit Belgie; met uitgebreide beschrijvingen van artikelen uit Nederlandstalige verpleegkundige tijdschriften en mededelingenbladen van de landelijke verpleegkundige beroepsverenigingen.

Toegang na inlog met je HAN-account.

 

Wat is nieuw in INVERT ?

  • Filters! In de nieuwe INVERT kun je de bij-trefwoorden beter gebruiken. Je krijgt in het resultatenscherm filters voor Subheading, Groep en Type zodat je je zoekactie inhoudelijk kan inperken. Er zijn ook filters op Jaar, FulltText en Bevat (bv. Schema, Casus, …)
  • Er is een nieuwe Advanced Search met indexen en met de mogelijkheid om naast veld-per-veld ook ‘alle velden’ of ‘alle trefwoordenvelden’ (Trefwoorden, Subheadings en Groepen) te doorzoeken. Je kunt daarbij Booleaanse operatoren gebruiken.
  • Ook nieuw: vanaf nu voegen we nieuwe records doorlopend toe en verschijnen ze meteen in je zoekresultaten. Je hoeft dus niet meer te wachten op de tweemaandelijkse updates. Zo houden we de vinger echt aan de pols.
  • En ja, we zullen voortaan ook gebruikersstatistieken kunnen leveren!
  • Wist je trouwens dat we al bij meer dan de helft van de nieuw toegevoegde records een link naar de full tekst kunnen leggen?

Loket Gezond Leven

In deze database van het Centrum voor Gezond Leven van het RIVM staan leefstijlinsterventies om handvatten te bieden aan professionals bij hun bijdrage aan de leefstijl van burgers.

 

CBS Statline

Statline is de openbare databank van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS verzamelt gegevens over de Nederlandse maatschappij en economie. Het is mogelijk om zelf tabellen en grafieken te maken in Statline.

Bevat gebruikershandleiding en demonstratiefilmpjes.

Dieetbehandelingsrichtlijnen

Deze databank bevat een serie richtlijnen over voeding ibij specifieke aandoeningen.De richtlijnen zijn zoveel mogelijk op evidence based handelen vastgesteld.

 

Nederlands Jeugdinstituut

Bevat databank met jeugdinterventies.

RUQuest

Een zoekmachine met informatiebronnen die de Radboud Universiteit beschikbaar stelt. Klik op 'continue as guest' om een overzicht te krijgen van beschikbaar materiaal. Studenten van de HAN kunnen bij de Universiteitsbibliotheek ook (digitaal)materiaal inzien en lenen.

Bevat helpfunctie.

Thesaurus zorg en welzijn

Bevat meer dan 40.000 termen op het gebied van zorg en welzijn. Handig om begrippen te kunnen omschrijven en bijvoorbeeld voor het vinden van bredere en nauwere termen.

WorldCat

WorldCat is een wereldwijde online catalogus. In WorldCat is het mogelijk om informatie te vinden over materialen van de catalogus van de HAN Studiecentra, van bibliotheken in Nederland en daarbuiten. Verder kan er ook (beperkt) op tijdschriftartikel worden gezocht. WorldCat biedt goede mogelijkheden voor APA- en andere bronvermeldingen.