Skip to Main Content

Medische Hulpverlening - Studiecentrum: Organisaties O&A

LibGuide over de digitale content van Medische Hulpverlening

Organisaties en instituten: Nederland

In Nederland houden zich verschillende organisaties en instituten bezig met  verpleegkunde en verpleegkunde gerelateerde onderwerpen, soms in opdracht van de Rijksoverheid.

Onderzoeksresultaten en andere publicaties zijn in de meeste gevallen gratis te downloaden. Klik op het logo van de organisatie om de website bekijken. Toegang tot de databank van de organisatie vind je onder het tabblad 'Databanken' van deze LibGuide.

LVO

 Vereniging voor en door operatieassistenten.

Bekijk het beroepsprofiel van operatieassistenten, het overzicht van boeken, of abonneer op nieuwsbrief.

CZO

College Zorg Opleidingen, toezichthouder op de kwaliteit van zorgopleidingen.

Doorzoek CZO op trefwoordabonneer op nieuwsbrief of bekijk het nieuws.

NVOG

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor gynaecologen.

Raadpleeg richtlijnen en andere kwaliteitsdocumenten gratis toegang tot het Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie (NTOG) en patiëntenfolders.

NVA

Nederlandse Vereniging voor Anestesiologie.

Gratis te downloaden publicaties, zoals het Nederlands tijdschrift voor anesthesiologie, richtlijnen en vragenlijsten. Raadpleeg het nieuws.

Centraal Bureau voor de Statistiek

Betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving. Het CBS voert overheidstaken uit, maar valt niet direct onder een ministerie.

Abonneer op Nieuwsberichten (dagelijks) of Statisch Bulletin (wekelijks), publicaties kunnen gratis worden gedownload.

Centraal Planbureau

Onderzoeksinstituut dat economische beleidsanalyses maakt. Het CPB analyseert de gevolgen voor de Nederlandse economie van nieuw beleid of beleidswijzigingen.

Abonneer op nieuwsbrief (eens per maand), publicaties kunnen gratis worden gedownload.

Chirurg en operatie

Organisatie voor chirurg en operatie.

Bevat onder andere nieuws en brochures.

Ministerie van VWS

Ministerie van overheidsbeleid op het gebied van volkgezondheid, welzijnszorg en sport.

Abonneer op nieuwsbrieven.

Nederlands Jeugdinstituut

Kennisnetwerkorganisatie voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het NJi ontwikkelt, beheert en implementeert kennis waarmee de kwaliteit van de sector verbeterd kan worden.

Abonneer op nieuwsbrief (eens per week), publicaties kunnen gratis worden gedownload.

Nivel

Het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg onderzoekt de effectiviteit en kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en de relaties tussen zorgaanbieders, zorgconsumenten, zorgverzekeraars en de overheid.

Abonneer op de  nieuwsbrief of nieuwe publicaties.

Volkgezondheid- en Zorg.info

Volksgezondheid- en Zorg.info is een product van het RIVM. Het geeft toegang tot wetenschappelijke, onafhankelijke informatie en bestaat uit Sport KernindicatorenSport op de kaart en Sport Toekomstverkenning.

Abonneer op nieuwsbrief.

Zorginstituut

De advies- en uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het Zorginstituut heeft als doel de Nederlandse gezondheidszorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.

Abonneer op het Zorginstituut Magazine en/of GIPeilingen.

NVAM

Nederlandse Vereniging van Anesthesiemedewerkers.

Raadpleeg hier richtlijnen, het tijdschrift NTVA of nieuws. 

NVvH

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, wetenschappelijke beroepsvereniging voor chirurgen en artsen in opleiding tot chirurg.

Bekijk het nieuws, de toegang tot richtlijnen of de toegang tot het tijdschrift (na inlog met account van NVvH).

Loket Gezond Leven

Centrum voor Gezond Leven van het RIVM bevat leefstijlinterventies om handvatten te bieden aan professionals bij hun bijdrage aan de leefstijl van burgers.

Abonneer op nieuwsbrief.

Surgical Instruments

Aesculap Surgical Instruments Catalog.

Bevat index waar je in kunt zoeken naar chirurgische instrumenten.

NARCIS

'National Academic Research and Collaborations Information System': toegang tot Nederlandse wetenschappelijke informatie, meer dan 1 miljoen publicaties.

De inhoud van NARCIS wordt door zowel HANQuest als Google Scholar doorzocht, de meeste publicaties kunnen gratis worden gedownload.

Sociaal en Cultureel Planbureau

Nationaal sociaalwetenschappelijk onderzoeksinstituut. Het SCP valt formeel onder de verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Abonneer op Attenderen op publicaties (op thema), publicaties kunnen gratis worden gedownload.

TNO

De Nederlandse Organisatie voor toegepas-natuurwetenschappelijk onderzoek is het grootste onderzoeksinstituut in Nederland. De doelstelling is het toepassen van wetenschappelijke kennis in de praktijk van overheden en andere marktpartijen.

Ze hebben onder andere het aandachtsgebied Gezond Leven, dat is onderverdeeld in Roadmaps en Expertisegroepen. 

 

V&VN

Beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden. Het V&VN beheert het Kwaliteitsregister V&V, het Verpleegkundig Specialisten Register en het Register Zorgprofessionals.

Abonneer op de nieuwsbrief.