Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Master Vaktherapie: Boekenlijst online

Gids met informatie over de HAN Studiecentra voor studenten van de Master Vaktherapie.

Boekenlijst online

Onderstaand een overzicht van boeken van de verplichte en aanbevolen boekenlijst die ook online geraadpleegd kunnen worden.

Alle titels staan ook in de Catalogus HAN Studiecentra. Voor de boekenlijst van 2019-2020, klik hier.

E-books Master Vaktherapie

Jaar 1

Beeldende therapie

Geenen, M.-J. (2017). Reflecteren: Leren van je ervaringen als sociale professional (2e herziene druk). Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Graves-Alcorn S., & Kagin, C. (2017). Implementing the expressive therapies continuum: A guide for clinical practice. London: Routledge.
Bekijk dit boek online

Haeyen, S. (2018). Art therapy and emotion regulation problems: Theory and workbook (C. L. Stennes, Trans.). Cham: Palgrave Macmillan.
Bekijk dit boek online

Kuiper, C., Verhoef, J., & Munten, G. (Reds.). (2016). Evidence-based practice voor paramedici: Gezamenlijke geïnformeerde besluitvorming (4e druk). Utrecht: Boom.
Bekijk dit boek online

Moon, C. H. (Ed.). (2010). Materials and media in art therapy: Critical understandings of diverse artistic vocabularies. London: Routledge.
Bekijk dit boek online

Van Everdingen, J. J. E., Dreesens, D. H. H., Burgers, J. S., Swinkels, J. A., Van Barneveld, T. A., & Van der Weijden, T. (Reds.). (2014). Handboek evidence-based richtlijnontwikkeling: Een leidraad voor de praktijk (2e herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Werkgroep APA. (2018). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor het hoger onderwijs (2e editie). Utrecht: SURF.
Bekijk dit boek online


Dramatherapie

Geenen, M.-J. (2017). Reflecteren: Leren van je ervaringen als sociale professional (2e herziene druk). Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Johnson, D. R., & Emunah, R. (Eds.). (2009). Current approaches in drama therapy (2nd edition). Springfield: Charles C Thomas.
Bekijk dit boek online

Kuiper, C., Verhoef, J., & Munten, G. (Reds.). (2016). Evidence-based practice voor paramedici: Gezamenlijke geïnformeerde besluitvorming (4e druk). Utrecht: Boom.
Bekijk dit boek online

Muste, E., Weertman, A., & Claassen, A.-M. (Reds.). Handboek klinische schematherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Sajnani, N., & Johnson, D. R. (Eds.). (2014). Trauma-informed drama therapy: Transforming clinics, classrooms, and communities. Springfield: Charles C Thomas.
Bekijk dit boek online

Van Everdingen, J. J. E., Dreesens, D. H. H., Burgers, J. S., Swinkels, J. A., Van Barneveld, T. A., & Van der Weijden, T. (Reds.). (2014). Handboek evidence-based richtlijnontwikkeling: Een leidraad voor de praktijk (2e herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Werkgroep APA. (2018). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor het hoger onderwijs (2e editie). Utrecht: SURF.
Bekijk dit boek online

Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2005). Schemagerichte therapie: Handboek voor therapeuten (P. van der Kaaij, Vert.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online


​Muziektherapie

Cohen, N. S. (2018). Advanced methods of music therapy practice: Analytical music therapy, the Bonny method of guided imagery and music, Nordoff-Robbins music therapy, and vocal psychotherapy. London: Jessica Kingsley.
Bekijk dit boek online

De Haan, E., & Regouin, W. (2017). Supervisie: Gids voor supervisanten (9e herziene druk). Assen: Koninklijke van Gorcum.
Bekijk dit boek online

Kuiper, C., Verhoef, J., & Munten, G. (Reds.). (2016). Evidence-based practice voor paramedici: Gezamenlijke geïnformeerde besluitvorming (4e druk). Utrecht: Boom.
Bekijk dit boek online

Van Everdingen, J. J. E, Dreesens, D. H. H., Burgers, J. S., Swinkels, J. A., Van Barneveld, T. A., & Van der Weijden, T. (Reds.). (2014). Handboek evidence-based richtlijnontwikkeling: Een leidraad voor de praktijk (2e herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Werkgroep APA. (2018). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor het hoger onderwijs (2e editie). Utrecht: SURF.
Bekijk dit boek online

​Wosch, T., & Wigram, T. (Eds.). (2007). Microanalysis in music therapy: Methods, Techniques and applications for clinicians, researchers, educators and students. London: Jessica Kingsley.
Bekijk dit boek online


Psychomotorische therapie

Kuiper, C., Verhoef, J., & Munten, G. (Reds.). (2016). Evidence-based practice voor paramedici: Gezamenlijke geïnformeerde besluitvorming (4e druk). Utrecht: Boom.
Bekijk dit boek online

Van Everdingen, J. J. E., Dreesens, D. H. H., Burgers, J. S., Swinkels, J. A., Van Barneveld, T. A., & Van der Weijden, T. (Reds.). (2014). Handboek evidence-based richtlijnontwikkeling: Een leidraad voor de praktijk (2e herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online 

Werkgroep APA. (2018). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor het hoger onderwijs (2e editie). Utrecht: SURF.
Bekijk dit boek online


Jaar 2

Baarda, B., Bakker, E., Boullart, A., Julsing, M., Fischer, T., Peters, V., & Van der Velden, T. (2018). Basisboek kwalitatief onderzoek: Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek (4e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Baarda, B., & Van Dijkum, C. (2019). Basisboek statistiek met SPSS (6e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Bakker, E., & Van Buuren, H. (2019). Onderzoek in de gezondheidszorg (3e druk). Groningen: Noordhoff. 
Bekijk dit boek online

De Boer, F., & Smaling, A. (Reds.). (2011). Benaderingen in kwalitatief onderzoek: Een inleiding. Den Haag: Boom Lemma.
Bekijk dit boek online

Geenen, M.-J. (2017). Reflecteren: Leren van je ervaringen als sociale professional (2e herziene druk). Bussum: Coutinho.
Bekijk dit boek online

Verhoeven, N. (2018). Wat is onderzoek? Praktijkboek methoden en technieken (6e druk). Amsterdam: Boom.
Bekijk dit boek online

Werkgroep APA. (2018). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor het hoger onderwijs (2e editie). Utrecht: SURF.
Bekijk dit boek online


Laatste aanvulling: 25 augustus 2020