Skip to Main Content

Master Vaktherapie: Jaar 2

Gids met informatie over de HAN Studiecentra voor studenten van de Master Vaktherapie.

Jaar 2

Module Persoonlijke effectiviteit B

Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, & Rathenau Instituut. (2016). Balans van de wetenschap 2016.
Bekijk deze publicatie online

Geenen, M.-J. (2017). Reflecteren: Leren van je ervaringen als professional (2e herziene druk). Uitgeverij Coutinho.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Landelijke Commissie Valorisatie. (2011). Waardevol: Indicatoren voor valorisatie.
Bekijk deze publicatie online

VSNU. (2013). Een raamwerk valorisatie-indicatoren.
Bekijk deze publicatie online


Module Implementeren en profileren

Bensing, J. M., & Verheul, W. (2010). The silent healer: The role of communication in placebo effects. Patient Education and Counseling, 80(3), 293-299. https://doi.org/10.1016/j.pec.2010.05.033

Institute for Positive Health. (z.d.). Wat is positieve gezondheid?
Bekijk deze publicatie online

Nieuwenhuis, M. A. (2017). De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. The Art of Management.
Bekijk deze publicatie online

Zorginstituut Nederland & Nederlandse Zorgautoriteit. (2020). Samenwerken aan passende zorg: De toekomst is nú: Actieplan voor het behoud van goede en toegankelijke gezondheidszorg.
Bekijk deze publicatie online 
 

Module Praktijkgericht onderzoek + Onderzoeksvoorstel

Baarda, B., Bakker, E., Fischer, T., Julsing, M., Kostelijk, E., & Van der Velden, T. (2021). Basisboek kwalitatief onderzoek: Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek (5e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Baarda, B., & Van Dijkum, C. (2019). Basisboek statistiek met SPSS (6e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Bakker, E., & Van Buuren, H. (2023). Onderzoek in de gezondheidszorg (4e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

De Boer, F., & Smaling, A. (Reds.). (2011). Benaderingen in kwalitatief onderzoek: Een inleiding. Boom Lemma uitgevers.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Verhoeven, N. (2022). Wat is onderzoek? Praktijkboek methoden en technieken (7e druk). Boom.
Bekijk in de catalogus of bekijk online


Aanbevolen

Werkgroep APA. (2021). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor het hoger onderwijs (3e herziene editie). SURF.
Bekijk dit boek online


Laatste aanvulling: 8 augustus 2023