Skip to Main Content

Master Vaktherapie: Zoekstappen

Gids met informatie over de HAN Studiecentra voor studenten van de Master Vaktherapie.

Stappenplan

 1. Probleemstelling
  Begin met het formuleren van de probleemstelling. Gaat het bijvoorbeeld om één of meerdere personen, is de leeftijd van belang, het opleidingsniveau, gaat het om kinderen of volwassenen, etc.
   
 2. Zoekvraag
  Formuleer aan de hand van de probleemstelling de zoekvraag. Hoe duidelijker de zoekvraag, hoe groter de kans om relevante informatie. De zoekvraag kan bestaan uit een hoofdvraag en enkele deelvragen.
   
 3. Zoektermen
  Kies de belangrijkste elementen uit de zoekvraag, en zoek hierbij synoniemen, verwante termen, bredere termen (meer algemeen) en nauwere termen (meer specifiek). Vertaal de zoektermen naar het Engels.
   
 4. Zoekstrategieën
  Combineer meerdere zoektermen, let hierbij op de zoekopties die de zoekmachine biedt.
   
 5. Zoekmachines en informatiebronnen
  Kies de zoekmachines en/of informatiebronnen waarin informatie te vinden die aansluit bij de zoekvraag. Zie ook  Zoekmachines.
   
 6. Beoordelen
  Is de gevonden informatie geschikt, zo niet pas de zoekvraag, zoektermen en/of zoekstrategieën aan. Zie ook Betrouwbaarheid.
   
 7. Verwerken
  Zorg bij het overnemen van informatie voor de juiste bronvermelding. Zie ook De APA-richtlijnen
   

Onderzoeksvraag (2:08)

Theoretisch kader (1:39)

Privacygevoelige data (1:48)

Stappenplan voorbeeld

 1. Probleemstelling
  Bij een jongen van 14 jaar neemt de sociale angst toe waardoor hij contact met leeftijdsgenoten vermijdt.
   
 2. Zoekvraag
  Hoe kan een vaktherapeut een jongen van 14 jaar met een angststoornis helpen?
  Deelvraag 1: Hoe wordt de diagnose angststoornis vastgesteld?
  Deelvraag 2: Wat zijn de oorzaken van een angststoornis?
  Deelvraag 3: Welke therapieën (beeldend, drama, muziek, psychomotorisch, dans of anders) zijn er beschreven?
   
 3. Zoektermen
  Kies de belangrijkste elementen uit de zoekvraag, en zoek hierbij synoniemen, verwante termen, bredere termen (meer algemeen) en nauwere termen (meer specifiek).
  Tip: vertaal deze termen in het Engels.
   
  Onderwerp Angststoornis Jongen van 14 jaar Vaktherapeut
  Synoniemen Pathologische angst Jongeman,
  jongvolwassene
  Creatieve therapie,
  vaktherapie
  Verwante termen Paniekstoornis, paniekaanval Adolescenten Affectfobietherapie, cognitieve
  gedragstherapie
  Bredere termen Angst, fobie, bang zijn Jongens, pubers,
  kinderen, jongeren
  Therapie, therapeut,
  behandeling
  Nauwere termen Gegeneraliseerde angststoornis,
  sociale angst
  Angstige jongen van
  14 jaar
  Muziektherapie, dramatherapie, beeldende therapie,
  psychomotorische therapie, danstherapie, vaktherapeut
 4. Zoekstrategieën
  Combineer meerdere zoektermen door middel van bijvoorbeeld dubbele aanhalingstekens en/of AND, OR, NOT toe te voegen en/of trunceren (zoeken met *).
  Zie zoektips GoogleGoogle Scholar en HANQuest.
   
 5. Zoekmachines en informatiebronnen
  Kies de zoekmachines en/of informatiebronnen waarin informatie te vinden die aansluit bij de zoekvraag. Zie ook Zoekmachines.
   
 6. Beoordelen
  Is de gevonden informatie geschikt, zo niet pas de zoekvraag, zoektermen en/of zoekstrategieën aan. Zie ook Betrouwbaarheid.
   
 7. Verwerken
  Zorg bij het overnemen van informatie voor de juiste bronvermelding. Zie ook De APA-richtlijnen