Skip to Main Content

Minor Technology meets Health: Experiment

Experiment

Een selectie van publicaties met het thema experiment.

Dit overzicht is niet compleet, kijk voor meer titels in de Catalogus Studiecentra HAN en HANQuest.

Laatste aanvulling: 28 augustus 2019

Boek

Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2019). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn (3e herziene druk). Uitgeverij Coutinho.

Bekijk dit boek Online.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Webpagina

Avics. (z.d.). Toezichthoudende domotica: Ethische en juridische thema's.

Te raadplegen via website Avics.

 

Online publicatie

Faculteit Gedrag, Gezondheid en Maatschappij. (2017). Gedragscode bij het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek met mensen.

Te raadplegen via website HAN.

 

Dossier

Het dossier "Ethiek en zorgtechnologie" bevat verschillende artikelen over ethische kwesties die aan het licht kunnen komen bij gebruik van technologie binnen de zorg. Het dossier is een uitgave van TvZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap en online te raadplegen.