Skip to Main Content

Minor Technology meets Health: Organisaties

Organisaties en instituten

In binnen- en buitenland houden verschillende organisaties en instituten zich bezig met onderzoek naar en informatie geven over zorgtechnologie, in Nederland soms in opdracht van de Rijksoverheid.

Onderzoeksresultaten en andere publicaties zijn in de meeste gevallen gratis te downloaden. Klik op het logo van de organisatie om de website bekijken.

Laatste aanvulling: 19 augustus 2019

Movisie

Landelijk kennisinstituut en adviesbureau bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en veiligheid.

Abonneer op Movisie Mail (tweemaal per maand), relatiekrant Movisies (gratis) of een themanieuwsbrief.

Ethische adviescommissie

Uitvoering van onderzoek met mensen moet voldoen aan vastgestelde wetten en codes van goed gedrag. De Ethische Adviescommissie Onderzoek helpt (student)onderzoekers van de HAN-faculteit Gedrag, Gezondheid en Maatschappij (FGGM) met integer en verantwoord uitvoeren van onderzoek. 

Meer informatie over deze commissie vind je hier.

Vilans

​Landelijke kennisorganisatie voor langdurige zorg met als doel: menselijke, doeltreffende en betaalbare zorg. De website biedt diverse themapagina's waaronder eHealth.

Zoek op bijvoorbeeld 'technologie' om relevante artikelen en andere publicaties te vinden of abonneer op de nieuwsbrief (wekelijks).