Skip to Main Content

Minor Technology meets Health: Vraagverheldering

Vraagverheldering

Een selectie van publicaties met het thema vraagverheldering.

Dit overzicht is niet compleet, kijk voor meer titels in HANQuest.

Laatste aanvulling: 27 augustus 2019

Kennisclip

Boek

Verbeek, G. (2017). De cliënt centraal, wat nu? Management van vraaggerichte en vraaggestuurde zorg (2e herziene druk). Elsevier gezondheidszorg.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Brug, J., Van Assema, P., & Lechner, L. (2017). Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering: Een planmatige aanpak (9e herziene druk). Koninklijke Van Gorcum.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Luitjes, M., & De Laat, H. (2018). Gespreksvoering voor sociaal werkers. Noordhoff Uitgevers.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

De Bil, P. (2015). Observeren, registreren, rapporteren en interpreteren (5e herziene druk). Boom.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.