Skip to Main Content

Vaktherapie themagids - Verwonderen en Beeldende Therapie: Algemeen

Gids voor het zoeken en vinden van informatie over verwonderen en beeldende therapie.

Recente publicaties

Een selectie publicaties met de thema's verwonderen, spelen en spelplezier, sensopatische werkvormen en toevalstechnieken.

Dit overzicht is niet compleet, kijk voor meer titels in HANQuest.

Laatste aanvulling: 9 oktober 2019

Boek

Van der Wateren, D. (2016). Verwondering: Leren creatief en kritisch denken door vragen te stellen. Ten Brink Uitgevers.

Bekijk Samenvatting.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Sharon Vleugel-Ruissen, S. (2012). Sensopathisch spel. Garant.

Bekijk Samenvatting en Inhoudsopgave.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Itten, J. (2008). Kleurenleer (R. Smeets, Vert.). Tirion Art.

​Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

D.W. Winnicott, D. W. (2015). Playing and reality. Routledge.

Bekijk Description.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Honour, H., & Fleming, J. (2009). Algemene kunstgeschiedenis (14e herziene, uitgebreide druk; P. Creemers, S. A. de Vries, & N. van Maaren, Vert.). Meulenhoff.

​Beschikbaarheid HAN Studiecentra.