Skip to Main Content

Vaktherapie themagids - Verwonderen en Beeldende Therapie: Kennisclips en weblecture

Gids voor het zoeken en vinden van informatie over verwonderen en beeldende therapie.

Kennisclips

De kennisclips kunnen ook op YouTube bekeken worden, inclusief Engelstalige versies. De weblecture staat eveneens op YouTube.

De APA-richtlijnen