Skip to Main Content

Vaktherapie jaar 4 - Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn: Testen en vragenlijsten

Gids voor het zoeken, beoordelen en verwerken naar betrouwbare informatie voor de afstudeeropdracht.

Psychologische testen, vragenlijsten en meetinstrumenten

Een bestaande psychologische test kan het onderzoek voor de afstudeeropdracht ondersteunen. Sommige van deze testen kunnen alleen onder begeleiding van een docent worden gebruikt.

De HAN  Studiecentra bezitten een aantal handleidingen (zie onderstaand overzicht) naast een abonnement op COTAN, een databank waarin testen beschreven en beoordeeld worden.

In het Bestuursgebouw van de Radboud Universiteit zijn de Testotheek en de Orthotheek samen gehuisvest in één ruimte, de Sociotheek (Comeniuslaan 4, kamer 0.002). Hier zijn meer dan 2000 test- en behandelmaterialen aanwezig voor gebruik in de praktijk van klinisch psychologische en orthopedagogische diagnostiek en behandeling, beroepskeuze- en personeelsonderzoek.

Er zijn overzichten van meetinstrumenten voor vaktherapeuten, voor de zorg en voor ouderenpsychiatrie. Voor een overzicht van uitgeverijen in Nederland die testen en vragenlijsten aanbieden, zie Bohn Stafleu van Loghum, Pearson en Hogrefe.

Wil je een test gebruiken, neem dan contact op met jouw docent of begeleider.

Laatste aanvulling: 24 juni 2024

Testen/vragenlijsten in HAN Studiecentra

Klik op de titel om de beschikbaarheid te zien:

► ADAPTI - Adaptieve vaardigheden jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis 16-25 jaar (vragenlijst)
► AGS-30 - Autonomie-Gehechtheidsschaal (handleiding)
► 
AGV - Agressievragenlijst (handleiding)
 ASV - Autisme Spectrum Vragenlijst (handleiding)
 AVL - ADHD-Vragenlijst (handleiding + scoreformulier)
Beery VMI 6th edition (handleiding + scoreformulieren)
CAPS-CA DSM-5 - Klinisch interview voor PTSS bij kinderen en adolescenten (handleiding + interviewboekje + frequentieblad/intensiteitsblad + kalender)
 CBCL/6-18 + YSR + TRF - Vragenlijsten voor leeftijden van 6 t/m 18 jaar (handleiding + gedragsvragenlijst)
 CBSK - Competentiebelevingsschaal voor Kinderen (handleiding + vragenlijsten + sleutels)
 CRIES-13 - Vragenlijst voor het screenen op posttraumatische stressklachten bij kinderen van 8 tot 18 jaar (handleiding in Praktijkboek psychotrauma)
 EBQ - Emotionalen Beziehungsqualität (handleiding + dvd)
FEEL-KJ - Vragenlijst over emotieregulatie bij kinderen en jongeren (handleiding + vragenboekje + scoreformulier)
FFPI-II - Five-Factor Personality Inventory II (handleiding)
GVL - Gezinsvragenlijst (handleiding)
 IGT-K - Integratieve Gehechtheidsbevorderende Traumabehandeling voor Kinderen (handleiding)
IMCAP-ND - Individual Music-Centered Assessment Profile for Neurodevelopmental Disorders (handleiding)
 IOA - Inventarisatielijst Omgaan met Anderen (handleiding + inventarisatielijst + sleutel)
 MBT-F - Mentalization Based Treatment for Families (handleiding)
NPV 2-R - Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst-2-R (handleiding + vragenlijst)
NPVJ 3 - Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst-3 (handleiding + zelfscorende formulieren)
 OKIV-R - De Ouder-Kind Interactieve Vragenlijst (handleiding)
 PEERS - Program for the Education and Enrichment of Relational Skills (handleiding)
 SCL-90-S - Symptom Checklist 90 Standard (Nederlandse bewerking, handleiding + vragenboekje)
 SEO-R - Schaal voor Emotionele Ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking (test in koffer)
SEO-R² - Schaal voor Emotionele Ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking (instrument voor assessment)
 SEO-V - Schaal voor Emotionele Ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking (handleiding + afnameformulier)
SEV - Sociaal-Emotionele Vragenlijst (handleiding + scoreformulier)
 SIG - De Schaal voor Interpersoonlijk Gedrag (handleiding)
SINDA - Standardized Infant NeuroDevelopmental Assessment (handleiding)
 SIS - Supports Intensity Scale: Schaal Intensiteit van Ondersteuningsbehoeften
(handleiding)
 TADS-I - Trauma and Dissociation Symptoms Interview (handleiding in boek Diagnostiek van traumagerelateerde dissociatie)

TEA-ch - Aandachtsproblemen bij kinderen (test in koffer)
UCL-R - Utrechtse Coping Lijst (handleiding + scoresleutel + vragenboekje)
 UPSI-5 - Universal Psychosocial Indicator for Five Year Old Boys and Girls (handbook + user manual)

 VOZZ - Vragenlijst over Zelfdoding en Zelfbeschadiging (handleiding)
 VST-V - Vragenlijst Seksuele Trauma's in het verleden (handleiding)

 WAIS-III-NL - Wechsler Adult Intelligence Scale (Nederlandse bewerking, test in koffer)
WAIS-IV-NL - Wechsler Adult Intelligence Scale (Nederlandse bewerking, test in koffer)
 WISC-III - Wechsler Intelligence Scale for Children (Nederlandse bewerking, test in koffer)

 ZVAH - Zelfrapportage Vragenlijst voor Aandachtsproblemen en Hyperactiviteit, 16-25 jaar (handleiding)

Testen/vragenlijsten online

Geen toegang? Mail de informatiespecialist.

AAQ-II - Acceptance and Action Questionnaire-II (artikel 2008 + artikel 2012)
AIMS - Abnormal Involuntary Movement Scale (vragenlijst)
AQ - Autismespectrum Quotiënt (vragenlijst + scoring + artikel)
BRIEF-2 - Vragenlijst Executieve Functies voor 5- tot en met 18-jarigen (inkijkexemplaar handleiding + voorbeeldrapporten)

COTAPP - Cognitieve Test Applicatie (artikel)
DASS - Depression Anxiety Stress Scale (artikel)
DGI - Dynamic Gait Index (protocol + invulformulier)

► EDE-Q - Eating Disorder Examination Questionnaire (vragenlijst)

HADS - Hospitality Anxiety and Depression Scale (vragenlijst)
► HUMS - Healthy-Unhealthy uses of Music Scale (artikel)
► IDS-2 - Intelligentie- en ontwikkelingsschalen voor kinderen en jongeren (inkijkexemplaar handleiding + voorbeeldrapporten)
► MAIA - Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness (handleiding)
MANSA - Manchester Short Assessment of Quality of Life (handleiding)
MiDAS - Music in Dementia Assessment Scales (artikel)

MDQ-NL - Stemmingsstoornis (vragenlijst)

ORS - Outcome Rating Scales & SRS - Session Rating Scales (scoreformulier + handleiding + artikel)
OQ-45.2 - Outcome Questionnaire (handleiding)
PGV - Positieve Gezondheid Vragenlijsten (vijf vragenlijsten)
► SAF - Schaal Adaptief Functioneren (vragenlijst)

► SAS - Specific Activity Scale (toelichting + meetinstrument)
► SBC - Scale of Body Connection (scoring instruction)
► SDQ - Strengths and Difficulties Questionnaire (handleiding + vragenlijsten + artikel)

► SERATS - Self Expression and Emotion-Regulation in Art Therapy Scale (vragenlijst + infographic)
► SMI - Schema Mode Inventory (vragenlijst + validatieonderzoek + artikel)

WAV-12 - Werkalliantievragenlijst (cliënt + therapeut + artikel)
WRAP - Wellness Recovery Action Plan (handreiking implementatie + modelgetrouwheidsschaal + artikel + webpagina)

Meetinstrumenten voor vaktherapeuten

 

 

Overzicht van meetinstrumenten die vaktherapeuten kunnen inzetten, samengesteld door Marij Berghs voor het lectoraat KenVaK.

Meetinstrumenten in de zorg

 

 

Zoekmachine met beschrijvingen van Nederlandstalige meetinstrumenten in de zorg. De databank bevat meer dan 350 titels.

Instrumentendatabank

 

 

Overzicht van ruim 200 instrumenten die gebruikt worden binnen de forensische psychiatrie.

Meetinstrumenten ouderenpsychiatrie

 

 

Overzicht van meetinstrumenten in de ouderenpsychiatrie, samengesteld door het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP).

IMTAC

 

 

De Catalogue of Assessment Tools is een overzicht van meetinstrumenten op het gebied van muziektherapie.

Testweb

 

 

Testen en vragenlijsten die door Bohn Stafleu van Loghum worden uitgegeven.

Pearson

 

 

Testen en vragenlijsten die door Pearson worden uitgegeven.

Hogrefe

 

 

Tests, vragenlijsten en boeken voor psychologen, psychiaters en psychotherapeuten uitgegeven door Hogrefe.

COTAN documentatie

 

 

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) beoordeelt een breed scala aan testen, toetsen en vragenlijsten die in Nederland worden gebruikt.

Sociotheek Radboud Universiteit

 

 

Website met informatie over de collectie, openingstijden en adresgegevens van de Sociotheek Radboud Universiteit.

Boek

Stapsgewijze behandeling van de psychodiagnostiek met omschrijvingen van veelgebruikte testen.

Verhoeven, H. (2023). Psychodiagnostiek en assessment: De praktijk van psychologische testen, interviews en observatiemethoden (3e druk). Noordhoff Uitgevers.

Boek

Handleiding voor het maken van een vragenlijst, online en in de HAN Studiecentra beschikbaar.

Brinkman, J. (2014). De vragenlijst: Een goed meetinstrument voor toepasbaar onderzoek (3e druk). Noordhoff Uitgevers.

Inaugurele rede

Rede over meetinstrumenten en hoe betrouwbaarheid en validiteit kunnen worden gewaarborgd en beoordeeld.

Beurskens, S. (2014). Maatwerk in meten: Slim scoren! [Inaugurele rede]. Maastricht University.

Muziektherapie

Hoofdstuk over meetinstrumenten binnen muziektherapie.

Lipe, A. W. (2014). Music therapy assessment. In B. L. Wheeler (Ed.), Music therapy handbook (pp. 76-90). Guilford Press.

Beoordelingen van muziektherapeutisch onderzoek.

Lindahl Jacobsen, S., Waldon, E. G., & Gattino, G. (Eds.). (2019). Music therapy assessment: Theory, research, and application. Jessica Kingsley Publishers.