Skip to Main Content

Vaktherapie jaar 4 - Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn: Tips

Gids voor het zoeken, beoordelen en verwerken naar betrouwbare informatie voor de afstudeeropdracht.

Tips voor het maken van een (afstudeer)opdracht

Behalve inhoudelijk moet een afstudeerwerkstuk er ook verzorgd uitzien, maar hoe voorkom je dubbele spaties of verschillende lettertypen en welke lettertype moet je eigenlijk gebruiken?

Onderstaand het antwoord op deze en andere vragen, klik bij de onderste rijen op de afbeelding om het bijbehorende blogbericht te lezen.

Let op: sommige opleidingen hebben eigen regels voor de opmaak, stel jezelf hiervan op de hoogte.

Laatste aanvulling: 28 augustus 2023

Dubbele spaties

Ongewilde dubbele spaties kunnen makkelijk vervangen door een enkele spatie. Kies in Word rechtsboven de optie 'Vervangen', type twee spaties bij 'Zoeken naar' en een enkele spatie bij 'Vervangen door'.

Logo

Het officiële logo van de HAN (naam met de 'springplank') mag zonder bronvermelding op de voorkant van de afstudeeropdracht gezet worden. Op het weblog APAstaartje staat uitleg.

Lettertype

 

 

Welk lettertype en -grootte kunnen het beste gebruikt worden volgens de APA-richtlijnen?

Afbeelding op omslag

 

 

Moet je naar een afbeelding op de omslag van je verslag verwijzen, en zo ja, hoe?

Lettertype en -grootte

Selecteer in Word (een gedeelte van) de tekst (CTRL+A), als de vakjes waarin het lettertype of de lettergrootte staat leeg zijn worden in de tekst verschillende lettertypen en/of -groottes gebruikt.

Adres

Denk aan je eigen privacy: zet geen adres- of andere persoonlijke gegevens in de afstudeeropdracht als je deze in de HBO Kennisbank laat zetten, ook geen e-mailadres of studentnummer.

Liggende pagina invoegen (0:56)

Hoe verander je de pagina-instelling van één of enkele pagina’s in Word zodat je een liggende pagina kunt toevoegen?

Laat je tekst vooraf lezen

Laat voordat je het werkstuk inlevert de tekst lezen aan collega-student en/of iemand buiten school, deze haalt er vast fouten uit waar je zelf overheen hebt gekeken omdat je al zo lang aan de tekst hebt gewerkt.

Titel

Bedenk een goede, pakkende titel waaruit blijkt waar het afstudeerverslag over gaat. Een titel met een hoofd- en een ondertitel leent zich hier goed voor, maar maak deze niet te lang.

Paginanummering aanpassen (3:27)

Hoe kun je de paginanummering aanpassen, bijvoorbeeld het niet-zichtbaar maken van nummers of de nummering op een andere pagina laten beginnen?