Skip to Main Content

Vaktherapie jaar 4 - Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn: Rapid review

Gids voor het zoeken, beoordelen en verwerken naar betrouwbare informatie voor de afstudeeropdracht.

Wat is een rapid review?

Een rapid review is een systematisch literatuuronderzoek aan de hand van een specifieke onderzoeksvraag. In tegenstelling tot een systematic review, waar vaak een jaar voor wordt uitgetrokken, wordt een rapid review in minder dan vijf maanden afgerond. Omdat de tijd beperkt is wordt voor het literatuuronderzoek een klein aantal databanken doorzocht. In dit stroomschema wordt uitgelegd welke criteria van toepassing zijn op de verschillende soorten reviews:

6 stappen

Een rapid review bestaat uit een aantal stappen:

 • Formuleer de onderzoeksvraag
 • Bepaal waar wel en niet op gezocht wordt
 • Stel zoekwoorden en zoekstrategieën vast, zie Zoekstappen
 • Stel de databanken waarin gezocht wordt vast, zie Zoekmachines
 • Bepaal afzonderlijk van elkaar welke artikelen bruikbaar zijn
 • Gebruik een schema om de gevonden resultaten te ordenen

Zoektips

PRISMA flow diagram

Google Scholar 

 • Let op: maximaal 254 tekens in zoekbalk. 
 • Zie ook Libguide Google: Google Scholar
 • Sla resultaten op met Publish or Perish, selecteer optie RIS-indeling.

HANQuest 

 • Bekijk overzicht databanken die worden doorzocht. 
 • Sla resultaten op via ‘Delen’ (rechtsboven), kies 'Resultaten exporteren' selecteer optie RIS-indeling.
 • Tip: bekijk artikel De Witte et al. (2002, p. 138) voor overzicht databanken.

Niet in HANQuest

 • Embase = databank biomedische literatuur.
 • Web of Science = zoekmachine voor artikelen uit 11.000 wetenschappelijke tijdschriften.
 • PubMed = gegevens van wetenschappelijke artikelen op medisch gebied uit de hele wereld.
 • Databank Vaktherapie = wordt wel doorzocht door Google, onder andere Tijdschrift voor Vaktherapie.
 • Tijdschriften muziektherapie = libguide, per titel staat aangegeven of het tijdschrift wel of niet wordt doorzocht in HANQuest.

Zotero 

 • Ontdubbel zoekresultaten uit Google Scholar en HANQuest.
 • Zie Libguide.

Rayyan

 • Beoordeel los van elkaar de bruikbaarheid van de artikelen.
 • Gratis download: https://rayyan.ai/

Tip: vraag collega-studenten die al verder zijn.