Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Lerarenopleidingen VO: Inleiding

De studiecentra van de HAN hebben vijf verschillende locaties; drie in Nijmegen en twee in Arnhem. 
Studiecentrum Educatie Nijmegen vind je in Nijmegen aan de Kapittelweg 35, ook wel het Educatie- of  I/O-gebouw genoemd.
In dit gebouw zijn alle lerarenopleiding primair en voortgezet onderwijs gehuisvest.
In ons studiecentrum kun je natuurlijk terecht voor werkplekken, het lenen van boeken, printen/kopiëren, etc. Daarnaast hebben we echter ook een enorm digitaal aanbod voor jullie. Denk hierbij aan kennisclips waar je een rondleiding krijgt door het studiecentrum, maar ook clips waarin uitleg wordt gegeven hoe onze website werkt, uitleg over informatievaardigheden of wat de APA-richtlijnen zijn. 
Alle onderdelen van onze dienstverlening die voor jou belangrijk zijn, kun je terugvinden in deze Libguide (komt van: Library Guide).

Informatiespecialisten

Wat is een informatiespecialist? 
Een informatiespecialist zorgt o.a. ervoor dat de collectie van het studiecentrum up-to-date is, onderhoudt contacten met het onderwijs en geeft lessen over informatievaardigheden (hoe/waar/waarom zoek ik naar informatie) en de APA-richtlijnen.

In het Studiecentrum Educatie werken drie informatiespecialisten, waarvan twee voor de lerarenopleidingen VO:
Roos van Rooij (rozan.vanrooij@han.nl) voor de lerarenopleidingen van de talen en de exacte vakken (wiskunde, biologie, natuur-/scheikunde)
Judith Fröling (judith.froling@han.nl) voor de lerarenopleidingen van geschiedenis, aardrijkskunde en economie 
De masteropleidingen en de Lerarenopleiding Gezondheidszorg & Welzijn kunnen bij zowel Judith als Roos terecht voor vragen over het studiecentrum of aanverwante zaken.

Nikki Hooijerink (nikki.hooijerink@han.nl) is informatiespecialist voor de Pabo.
De Libguide van de Pabo kun je hier vinden.

Voor vragen over alle zaken die je in deze libguide kunt vinden, kun je bij ons terecht.

In het filmpje hiernaast kun je kennis maken met ons studiecentrum onze medewerkers!

Spraak omzetten naar tekst

DIDACTISCHE TIP: Zet spraak om naar geschreven tekst met de dicteertool in MS Word.
MS Word heeft een ingebouwde dicteertool waarmee spraak-naar-tekst omgezet kan worden. Elke HAN-student en medewerker kan deze tool gebruiken, mits er een internet verbinding is. De dicteertool in MS word kan spraak herkennen (via de microfoon van je device) in ongeveer 20 talen, waaronder Nederlands, Engels en Duits en legt de herkende spraak meteen als tekst vast in het MS Word document. Ook leestekens kunnen worden toegevoegd door ze expliciet te benoemen of  via de dicteerwerkbalk de knop “automatisch leestekens toevoegen” aan te vinken (alleen in webversie van MS Word). In het Engels is het ook mogelijk via spraak tekst te verwijderen of aan te passen, dit kan helaas nog niet in het Nederlands of Duits. De dicteertool herkent ook spraak afkomstig van video of audio die op andere manieren via de microfoon van je device binnenkomt (radio/podcast/video etc). De dicteertool is niet alleen in MS Word aanwezig maar ook bijv. in MS Outlook en MS Powerpoint.

Het gebruik van de dicteertool kan een uitkomst zijn voor:

  • Studenten die moeite hebben met schrijven door bijv. een motorische functiebeperking, dyslexie of een visuele beperking
  • Docenten die ondertiteling aan hun weblecture of kennisclip willen toevoegen ten behoeve van studenten/docenten met een gehoorbeperking of anderstaligen, door een transcript bij te voegen in MS Stream of MS PPT. (Je kan via de dicteertool de tekst vanuit de video omzetten naar een transcript en deze vervolgens als file bijvoegen. Tip: video of radio dan wel laten afspeken via ander device...)
  • Onderzoekers die snel en accuraat een interview willen uitschrijven en later analyseren in bijv. Atlas

Kennismaking SCEN

Actualiteiten

Tijdelijk toegang tot alle e-books van uitgever Taylor & Francis

Van 15 september t/m 15 november hebben studenten, docenten en medewerkers van HAN via een pilot toegang tot de volledige e-bookcollectie van de bekende wetenschappelijke uitgever Taylor & Francis.
Op het uitgeversplatform wordt een uitgebreid aanbod aan top-e-books op het gebied van wetenschap, technologie, techniek, geneeskunde, geesteswetenschappen en sociale wetenschappen beschikbaar gesteld.

Je kunt de e-books tot het einde van de trial online raadplegen via deze link. Voor vragen kun je terecht bij de informatiespecialisten Judith of Roos. Op basis van het gebruik van de ebooks gedurende de pilot, gaan we na of en welke titels tot de vaste digitale collectie van de Studiecentra gaan behoren.


NIEUWE AANWINSTEN IN HET ZONNETJE 

                    

        

De dag van de leraar

Ter ere van ‘De dag van de leraar’ werd door het Platform Samen Opleiden en Professionaliseren een webinair georganiseerd over de vraag hoe leraren met plezier en passie hun loopbaan over langere tijd vorm kunnen geven. Tijdens de webinar werd stil gestaan bij loopbaanmogelijkheden van leraren en het belang om daar aandacht aan te besteden 

Tenslotte vond de lancering plaats van de nieuwe website www.loopbaanleraren.nl. Deze nieuwe website kan als inspiratiebron dienen voor leraren en hen handvatten bieden bij het maken van loopbaanstappen. Tegelijk geeft de website schoolleiders en HR-professionals in scholen handreikingen bij het ondersteunen van loopbaanstappen van leraren.

 De webinair is terug te kijken via Terugblik | Webinar ‘Loopbaanontwikkeling vanuit het perspectief van de leraar’ - Platform Samen Opleiden