Skip to Main Content

Master Neurorevalidatie: 1: PICO-vraag

Vraagstelling

Een goede zoekactie begint met het opstellen van een goede zoekvraag. Het is belangrijk om een zoekvraag zo zorgvuldig mogelijk te formuleren, omdat dit de kans vergroot dat de gevonden informatie voldoende relevant is voor de beantwoording van de zoekvraag. 

Een onzorgvuldig geformuleerde zoekvraag zorgt voor onduidelijke zoekresulaten!

1. Oriënteren

Om het opstellen van een goede PICO-vraag te vergemakkelijken, kunnen onderstaande klinische zoekmachines en richtlijnen oriënterend geraadpleegd worden. Noteer alvast eventuele bruikbare zoektermen of artikelen die je tegenkomt!

2. PICO-vraag

Om een klinische vraag te kunnen beantwoorden, kan het beste het PICO-systeem gebruikt worden.

PICO staat voor:

  • Patient
  • Intervention
  • Comparison
  • Outcome

Zie voor meer uitleg:

Kuiper, C., & Borghouts, J. A. J. (2012). Evidence-based practice voor paramedici: Methodiek en toepassing. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.

3. Vaststellen domein

Naast de verschillende elementen van de PICO is voor het zoeken ook nog van belang om de M (methode) aan deze vraag toe te voegen. Dit doe je door jezelf de vraag te stellen tot welk domein (therapie, preventie, diagnose, bijwerkingen, etiologie/risico of prognose) je vraag behoort. Noteer vervolgens welke studietypes tot dit domein behoren. Deze studietypes kunnen later meegenomen worden in de zoekactie.

(Heimans, Dusseldorp & Ket, 2014)

Zie ook:

http://www.cebm.net/ocebm-levels-of-evidence/

 

Opdracht

  1. Stel een goede PICO-vraag op.
  2. Bepaal in welk domein de vraag zich bevindt.

Informatiespecialist