Skip to Main Content

Master Neurorevalidatie: 2: Zoektermen

Zoektermen via richtlijnen

In een richtlijn over een vergelijkbaar onderwerp is vaak veel jargon te vinden. Gebruik deze dan ook (incl. de bronnenlijst) om relevante zoektermen mee te vinden.

Thesaurus.com

UpToDate

Zoekschema

Selecteer de belangrijkste elementen uit je PICO-vraag en zet deze in een zoekschema.

Uitgaande van een eerste zoekterm kun je meer termen bedenken door het onderstaande schema zo ver als mogelijk in te vullen. Met woordvarianten wordt bedoeld enkelvoud/meervoud, zelfstandig/bijvoeglijk gebruikt en werkwoordsvervoegingen, bijvoorbeeld: migration, migrations, migrate, migrating, migrated. En dan heb je ook nog afkortingen (ADL / activiteiten dagelijks leven). Er zijn geen zoekmachines die automatisch op al deze varianten zoeken.

Los van al deze termen die samenhangen met je hoofdterm kun je ook nog termen bedenken die op een of andere manier je onderwerp verder inkaderen:

  • personen of organisaties die iets met je onderwerp te maken hebben
  • termen die een precisering in de tijd, ruimte (periodes, eeuwen, plaatsnamen, landen) aanduiden
  • termen die een bepaalde wetenschappelijke benadering, stroming of methode aanduiden

 Universiteit Utrecht

LET OP!

Omdat PICO maar uit vier onderdelen bestaat wordt vaak ten onrechte gedacht dat ieder onderdeel maar één zoekterm kan bevatten. Dit klopt niet! In geval van een oudere patient met een CVA vormen zowel de leeftijd als de aandoening twee losse onderdelen waarmee gezocht kan worden. De P bestaat in dit geval dus uit twee zoektermen.

 Patient

 Intervention

 Comparison

 Outcome

 Beroerte

 Ouderen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht

1. Selecteer de belangrijkste elementen uit je zoekvraag en zet ze in een zoekschema

2. Ga op zoek naar relevante synoniemen, bredere termen etc. en zet deze ook in het zoekschema