Skip to Main Content

Master Neurorevalidatie: 5: Verantwoording

Zoekschema

Om het zoekproces zo transparant mogelijk te maken, is het van belang dit goed vast te leggen. Dit doe je door stapsgewijs alle verschillende stappen onder elkaar te noteren. Hieronder zie je een voorbeeld van een uitgewerkte zoekactie (er is gezocht met stroke, cva en occupational therapy). Het is zo opgeschreven, dat jij -of je beoordeler- dezelfde stappen kunt uitvoeren.

  1. stroke[mesh]
  2. stroke[tiab]
  3. cva[tiab]
  4. cerebrovascular accident[tiab]
  5. 1 OR 2 OR 3 OR 4
  6. occupational therapy[mesh]
  7. occupational therapy[tiab]
  8. 6 OR 7
  9. 4 AND 8

Deze stappen kun je vervolgens als bijlage in je verslag opnemen. Hierdoor is het voor de lezer mogelijk om het zoekproces volledig te reproduceren.