Skip to Main Content

AOO: Bronnen en informatievaardigheden: Bronnen beoordelen

Beoordelen

Toets alle bronnen en gevonden informatie op kwaliteit voor je besluit ze te (her)gebruiken. 
Een kritische houding is hierbij essentieel!
Criteria die je kunt gebruiken bij het beoordelen vind je hieronder. Er wordt onderscheid gemaakt in het beoordelen van websites en overige bronnen.

Beoordelingscriteria voor overige bronnen

Voor het beoordelen van alle andere bronnen (Boekhorst, Kwast & Wevers, 2004, pp.
241-247) worden hieronder een aantal criteria genoemd.

Checklist voor het beoordelen van bronnen
Betrouwbaarheid

 • Is de auteur een hedendaagse deskundige, wat is zijn/haar functie?
 • Is de auteur te benaderen? En op welke manieren(mail, telefoon, adres,...)?
 • Heeft de auteur meer geschreven over het onderwerp?
 • Wordt de auteur vaak geciteerd door anderen?

Juistheid

 • Wat is het doel van de informatiebron (reclame, propaganda,...)?
 • Bevat de bron feiten of meningen?
 • Zijn de meningen onderbouwd?
 • Komt de informatie overeen met hetgeen dat in andere bronnen staat, zijn er bronnen die dezelfde feiten vermelden?
 • Is de bron toepasbaar? Voldoet de informatie aan de informatiebehoefte?

Volledigheid

 • Is er een overzicht van gebruikte bronnen?
 • Worden alle invalshoeken benaderd?
 • Bevat de bron de full-tekst? Of is het een samenvatting of verwijzing?

Actualiteit

 • Hoe recent is de informatie?
 • Is de informatie nog geldig of is deze verouderd?
 • Zijn er inmiddels nieuwe inzichten over het onderwerp?

Controleerbaarheid

 • Is de informatie voorzien van verwijzingen en/of literatuur opgaven?
 • Heb je de bronnen uit de literatuuropgaven zelf gelezen om te zien of de informatie klopt en of je het eens bent met de interpretatie?