Skip to Main Content

Mondzorgkunde - Studiecentrum: Databanken NL

Gids over digitale content voor Mondzorgkunde

Databanken Nederlands

Hieronder vind je een selectie van Nederlandstalige bronnen. Sommige zijn zeer algemeen, andere zijn specifiek voor mondzorgkunde. Soms heb je direct toegang tot de informatie in de databank, soms nadat je bent ingelogd met jouw HAN-account. Dit laatste geldt voor Academia, Nexis en Van Dale Woordenboeken. 

Bij elk bron of databank staat vermeld voor welk doel je de content kunt gebruiken. De ene databank bevat geschikte informatie voor het schrijven van de inleiding van jouw onderzoek, de andere databank bevat cijfers en gegevens ter onderbouwing van jouw onderzoeksvraag. Er zijn uiteraard nog veel meer geschikte bronnen. Raadpleeg hiervoor de informatiespecialist van jouw opleiding (zie tabblad 'Ask a librarian').

Klik op het logo om de databank van de organisatie (dus niet de algemene website) te bekijken.

Problemen met digitale toegang? Stuur een mail naar Digitaal Studiecentrum, eventueel met een screenshot van de pagina waar het probleem zich voordoet.

NAZ

Nederlandse Artikelendatabank voor de Zorg. NAZ is een database met Nederlandstalige artikelen op het gebied van de verpleegkunde. De referenties komen uit circa 150 Nederlandse tijdschriften van 2000 tot en met heden. 

Bevat zoektips.

Academia

Beeld en Geluid in Academia is de online toegang tot duizenden uren streaming content voor het hoger onderwijs in Nederland, geselecteerd uit de archieven van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Materiaal bestaat uit polygoonjournaals, amateurfilms en programma's van de publieke omroep, rondom de thema's:  Nederlandse geschiedenis, medische wereld, mediageschiedenis, politiek & recht, natuur & milieu, entertainment en curiosa.

Centraal Planbureau

Onderzoeksinstituut dat economische beleidsanalyses maakt. Het CPB analyseert de gevolgen voor de Nederlandse economie van nieuw beleid of beleidswijzigingen.

 

HBO Kennisbank

De HBO Kennisbank bevat scripties van studenten van hogesholen in Nederland, dus ook van sport en bewegen. Er zijn behoorlijk wat scripties van deze opleiding in de HBO Kennisbank opgenomen. Voor het schrijven van de inleiding van jouw onderzoek is de HBO Kennisbank een handige databank.

Bevat zoektips.

LexisNexis

LexisNexis is een nationale en internationale krantendatabank: bevat artikelen van onder andere de Volkskrant, NRC Handelsblad en The Times. Voor het schrijven van de inleiding van onderzoek handig, want je vindt er veel actuele voorbeelden. 

Bevat helpfunctie en instructievideo's.

Meetinstrumenten in de zorg

Zeer uitgebreide website met Nederlandstalige meetinstrumenten van het lectoraat Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken van de Hogeschool Zuijd.

Nivel

Het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg onderzoekt de effectiviteit en kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en de relaties tussen zorgaanbieders, zorgconsumenten, zorgverzekeraars en de overheid.

Bevat naast publicaties (link via logo) een aparte toegang tot overzichtsstudies.

Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

Bevat een overzicht van publicaties.

Loket Gezond Leven

In deze database van het Centrum voor Gezond Leven van het RIVM staan leefstijlinsterventies om handvatten te bieden aan professionals bij hun bijdrage aan de leefstijl van burgers.

 

CBS Statline

Statline is de openbare databank van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS verzamelt gegevens over de Nederlandse maatschappij en economie. Het is mogelijk om zelf tabellen en grafieken te maken in Statline.

Bevat gebruikershandleiding en demonstratiefilmpjes.

Dieetbehandelingsrichtlijnen

Deze databank bevat een serie richtlijnen over voeding ibij specifieke aandoeningen.De richtlijnen zijn zoveel mogelijk op evidence based handelen vastgesteld.

 

Nederlands Jeugdinstituut

Bevat databank met jeugdinterventies.

RUQuest

Een zoekmachine met informatiebronnen die de Radboud Universiteit beschikbaar stelt. Klik op 'continue as guest' om een overzicht te krijgen van beschikbaar materiaal. Studenten van de HAN kunnen bij de Universiteitsbibliotheek ook (digitaal)materiaal inzien en lenen.

Bevat helpfunctie.

Van Dale Woordenboeken

Van Dale bevat een ruim aantal woordenboeken, variërend van eentalige Nederlandse en Engelse woordenboeken tot tweetalige woordenboeken van of naar het Nederlands. Het biedt ook toegang tot handboeken van het Nederlands en Engelse en spelligshulp.