Skip to Main Content

Mondzorgkunde - Studiecentrum: Tijdschriften

Gids over digitale content voor Mondzorgkunde

Tijdschriften in het studiecentrum

De HAN Studiecentra zijn geabonneerd op een groot aantal  tijdschriften op het gebied van verpleegkunde, zowel op papier als online. Diverse tijdschriften zijn ook digitaal beschikbaar en worden doorzocht door zoekmachines als HANQuest en Google Scholar, andere titels zijn alleen op papier beschikbaar en daardoor wellicht minder bekend.

Hieronder kan informatie over de afzonderlijke tijdschriften gevonden worden. Van iedere titel is opgenomen:

  • Beschikbaarheid op papier en/of online, inclusief link
  • Technische gegevens zoals ISSN, verschijningsinformatie en uitgever
  • Omschrijving van de inhoud
  • Doorzoekbaarheid van de inhoud door HANQuest of de website van de uitgever

Kijk voor een overzicht van alle online tijdschriften (meer dan 37.000 titels!) op Online tijdschriften - Full text finder.

Problemen met digitale toegang? Stuur een mail naar Digitaal Studiecentrum.

Bijblijven

Bijblijven: Cumulatief Geneeskundig Nascholingssysteem
Uitgave van Bohn Stafleu van Loghum

ISSN 0168-9428 (gedrukt) 1876-4916 (online)
Verschijnt 10× per jaar 

Aanwezig vanaf: vol. 19 (2003)heden (online)
Niet doorzoekbaar in HANQuest

Bijblijven geeft direct inzicht in de huidige stand van zaken over onderwerpen die u in uw dagelijkse praktijk tegenkomt. De onderwerpen en de daarmee samenhangende leerdoelen worden vastgesteld door een deskundige redactie van huisartsen en specialisten.

Bekijk dit materiaal online

Denkbeeld

Denkbeeld: Tijdschrift voor Psychogeriatrie
Uitgave van Bohn Stafleu van Loghum

ISSN 0926-7182 (papier), 1876-5653 (online)
Verschijnt 6× per jaar

Aanwezig vanaf: volume 1 2007 – heden (papier), vol. 16 2004 - heden (online)

Denkbeeld informeert zijn lezers op uiterst begrijpelijke en inzichtelijke wijze over ervaringen en nieuwe ontwikkelingen in wetenschap, praktijk en beleid van de psychogeriatrische hulpverlening. Het is het eerste en enige Nederlandstalige tijdschrift voor iedereen die beroepsmatig, als vrijwilliger of als familielid direct betrokken is bij de zorg voor de oudere mens.

Bekijk dit materiaal online

JGZ: Tijdschrift voor Jeugdgezondheid

JGZ: Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg
Uitgave van Houten en Bohn Stafleu van Loghum

ISSN  1567-8644 (papier), 1876-598X (online)
Verschijnt 6x per jaar

Aanwezig vanaf: nummer 1, 2002 – heden (papier), nummer 1, 2012 – heden (online)

JGZ is een vakblad voor wie werkzaam is in de jeugdgezondheidszorg of in zijn of haar praktijk veel met kinderen te maken heeft.  Het tijdschrift is een efficiënt middel om op de hoogte te blijven van belangrijke praktijkervaringen, onderzoeksresultaten en aanverwante onderwerpen. 

Bekijk dit materiaal online

Stimulus

Stimulus

Uitgave Bohn Stafleu Van Loghum

ISSN 0929-0591 (papier), 1876-5599 (online)

Verschijnt maandelijks

Stimulus ondersteunt fysiotherapeuten bij de toepassing van Evidence Based Practice! Evidence Based Practice combineert individuele ervaring met de resultaten van klinisch onderzoek en biedt hulpmiddelen om (para)medische literatuur efficiënt te gebruiken bij het maken van een keuze uit de behandelmogelijkheden.

Bekijk dit materiaal online

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie
Uitgave Van Loghum Slaterus

ISSN  0167-9228 (papier), 1875-6832 (online)
Verschijnt elke twee weken

Voortzetting van Gerontologie

Aanwezig vanaf: nummer 1, 2002 – heden (papier), nummer 36, 2005 – heden (online)

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie bestrijkt het brede wetenschapsgebied van de gerontologie en geriatrie in al zijn facetten, met bijdragen uit de biologische, medische, psychologische en sociale wetenschappen. Bovendien wordt aandacht besteed aan de noodzakelijke wisselwerking tussen gerontologie en geriatrie.

Bekijk dit materiaal online

Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen

TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Uitgave: Utrecht, V&W; Arnhem, NVPG

ISSN  1388-7491 (papier), 1876-8776 (online)
Verschijnt 8 keer per jaar

Aanwezig vanaf: nr. 1, 1998- 2012 (papier), vol 85, 2007 – heden (online)

TSG is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek. Een onmisbaar tijdschrift! Wat heeft TSG u te bieden?  Opiniërende artikelen wetenschappelijke artikelen, beschouwingen, spraakmakende discussies, actualiteiten, korte reportages, boekbesprekingen, nieuws over cursussen en congresagenda.

Bekijk dit materiaal online

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie
Uitgave Van Loghum Slaterus

ISSN  0167-9228 (papier), 1875-6832 (online)
Verschijnt elke twee weken

Voortzetting van Gerontologie

Aanwezig vanaf: nummer 1, 2002 – heden (papier), nummer 36, 2005 – heden (online)

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie bestrijkt het brede wetenschapsgebied van de gerontologie en geriatrie in al zijn facetten, met bijdragen uit de biologische, medische, psychologische en sociale wetenschappen. Bovendien wordt aandacht besteed aan de noodzakelijke wisselwerking tussen gerontologie en geriatrie.

Bekijk dit materiaal online

Bijzijn

Bijzijn
Uitgave van Bohn Stafleu van Loghum

ISSN 1876-4924
Verschijnt 11× per jaar

Aanwezig vanaf: vol. 1 afl. 1 2007- vol. 6, afl. 9 2011 (papier), vol. 6, afl. 1 2011 - vol. 7, afl. 2 2012 (online)

Bijzijn is het vakblad voor verpleegkundigen en verzorgenden waarin zowel recente ontwikkelingen in het vakgebied, als individuele ervaringen van medisch professionals worden besproken.

Bekijk dit materiaal online

 

Gerōn

Gerōn: Tijdschrift over ouder worden & samenleving
Uitgave van  Bohn Stafleu van Loghum

ISSN 1389-143X (papier), 2352-1880 (online)
Verschijnt 4× per jaar

Aanwezig vanaf: volume 17, nummer 2, 2015 – heden (papier), volume 16, nummer 1, 2014 – heden (online)
Doorzoekbaar in HANQuest

Vaktijdschrift over ouder worden in de moderne samenleving voor professionals die in praktijk en beleid van de ouderenzorg werkzaam zijn. Gerōn heeft vier aandachtsgebieden:welzijn (ethische vragen, zingeving, participatie, vrije tijd, bewegen, sociale relaties), zorg (gezondheid, welzijnswerk, intra- en extramuraal, financiering van de gezondheidszorg), huisvesting (bouwen, wonen, woongroepen, woonzorgzones) en inkomen (arbeid, pensioenen, AOW, langer werken).. Het tijdschrift kan online worden geraadpleegd na inlog met het HAN-account via de databank SpringerLink.

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Uitgave van Houten en  Bohn Stafleu van Loghum

ISSN  0028-2162 (papier), 1876-8784 (online)
Verschijnt wekelijks

Aanwezig vanaf: nummer 1, 1997 – heden (papier), nummer 1, 1986 – heden (online)

Tijdschrift voor professionals in de zorg over ontwikkelingen in de medische wetenschap. Het omvat onder anderen besprekingen van recent internationaal geneeskundig onderzoek door erkende specialisten, over een breed spectrum van medische onderwerpen. 

Bekijk dit materiaal online

Onderwijs en Gezondheidszorg

Onderwijs en Gezondheidszorg: Informatieblad van de Vereniging van Opleidingsinstituten voor Verplegende en Verzorgende Beroepen (VOVB)

Uitgave: Loghum: De Tijdstroom

ISSN 0920-8100 (papier), 1876-5793 (online)
Verschijnt 6× per jaar

Aanwezig vanaf: volume 1, nummer 2002– heden (papier), volume 7, 2003– heden (online)

OenG Online ontwikkelt zich tot een informatie- en kennisplatform voor docenten en opleiders van zorgprofessionals: van verpleging en verzorging tot het paramedisch onderwijs; van binnenschools tot buitenschools (leven-lang) leren.

Bekijk dit materiaal online

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

Uitgave: Bohn Stafleu van Loghum

ISSN 0165-0874 (papier), 1875-6794 (online)

Verschijnt elke 2 weken

Aanwezig vanaf: volume 1, 2002– heden (papier), 1990- 2009 (online)

 

Bekijk dit materiaal online

Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde

Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde
Uitgave: Houten, Bohn Stafleu van Loghum

ISSN 1879-4637 (papier), 1879-5439 (online)
Verschijnt 6x per jaar

Voortzetting van Tijdschrift voor Verpleeghuisgeneeskunde

Aanwezig vanaf: vol 30, 2005- 35, 2010 (online)

Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde is het orgaan van de Nederlandse vereniging voor verpleeghuisartsen en sociaal geriaters.

Bekijk dit materiaal online

TvV - Tijdschrift voor Verzorgenden

TvV - Tijdschrift voor Verzorgenden

Uitgave Bohn Stafleu Van Loghum

ISSN 0921-5832 (papier), 2468-1350 (online)

Verschijnt maandelijks

Vakblad voor verzorgenden werkzaam in verpleeg–en verzorgingshuizen, de thuiszorg, ziekenhuis en de geestelijke gezondheidszorg.

Bekijk dit materiaal online

Zorgvisie

Zorgvisie

Uitgave Bohn Stafleu Van Loghum

ISSN 1384-4199 (papier), 2468-1415 (online)

Verschijnt maandelijks

Gaat over management en beleid in de zorg.

Bekijk dit materiaal online