Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Mondzorgkunde - Studiecentrum: Organisaties

Gids over digitale content voor Mondzorgkunde

Organisaties en instituten: Nederland

In Nederland houden zich verschillende organisaties en instituten bezig met mondzorgkunde en geven informatie over aan mondzorgkunde gerelateerde onderwerpen, soms in opdracht van de Rijksoverheid.

Onderzoeksresultaten en andere publicaties zijn in de meeste gevallen gratis te downloaden. Klik op het logo van de organisatie om de website bekijken. Toegang tot de databank van de organisatie vind je onder het tabblad 'Databanken' van deze LibGuide.

NVM-mondhygiënisten

Beroepsvereniging voor mondhygiënisten. Inforrmatie over de vereniging vind je hier.

Bevat onder andere informatie over cursussen en evenementen.

Nederlands Paramedische Instituut

Het Nederlands Paramedisch Instituut (NPi) heeft als doel om een kenniscentrum te zijn voor fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere (paramedische) professionals. Het gaat daarom om deskundigheidsbevordering, informatievoorziening, praktijkgericht onderzoek en innovaties.

Abbonneer op de nieuwsbrief.

Centraal Planbureau

Onderzoeksinstituut dat economische beleidsanalyses maakt. Het CPB analyseert de gevolgen voor de Nederlandse economie van nieuw beleid of beleidswijzigingen.

Abonneer op nieuwsbrief (eens per maand), publicaties kunnen gratis worden gedownload.

TNO

De Nederlandse Organisatie voor toegepas-natuurwetenschappelijk onderzoek is het grootste onderzoeksinstituut in Nederland. De doelstelling is het toepassen van wetenschappelijke kennis in de praktijk van overheden en andere marktpartijen.

Ze hebben onder andere het aandachtsgebied Gezond Leven, dat is onderverdeeld in Roadmaps en Expertisegroepen. 

 

Centraal Bureau voor de Statistiek

Betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving. Het CBS voert overheidstaken uit, maar valt niet direct onder een ministerie.

Abonneer op Nieuwsberichten (dagelijks) of Statisch Bulletin (wekelijks), publicaties kunnen gratis worden gedownload.

KNMT

Beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen in Nederland.

Ga naar nieuws

Ministerie van VWS

Ministerie van overheidsbeleid op het gebied van volkgezondheid, welzijnszorg en sport.

Abonneer op nieuwsbrieven.

Nivel

Het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg onderzoekt de effectiviteit en kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en de relaties tussen zorgaanbieders, zorgconsumenten, zorgverzekeraars en de overheid.

Abonneer op de  nieuwsbrief of nieuwe publicaties.

Loket Gezond Leven

Centrum voor Gezond Leven van het RIVM bevat leefstijlinterventies om handvatten te bieden aan professionals bij hun bijdrage aan de leefstijl van burgers.

Abonneer op nieuwsbrief.

Zorginstituut

De advies- en uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het Zorginstituut heeft als doel de Nederlandse gezondheidszorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.

Abonneer op het Zorginstituut Magazine en/of GIPeilingen.