Skip to Main Content

Bronnen en informatievaardigheden AFEM: 1: Voorbereiden

Voorbereiden - Basis Informatievaardigheden

Informatiebehoefte bepalen

De informatie die je zoekt is geheel afhankelijk van je informatiebehoefte. Je informatiebehoefte is de basis voor het formuleren van je zoekvraag.

Bij de voorbeelden in deze gids gaan we uit van de informatiebehoefte:
“Je bent student en je wilt weten hoe je gebruik kunt maken van sociale media voor een beter studieresultaat”.

Oriëntatie op het onderwerp

Het is om verschillende redenen verstandig om je te oriënteren op je onderwerp:

 • je onderzoekt hiermee wat je al weet over het onderwerp,
 • ​wat je nog meer te weten wilt komen, de precieze afbakening van je onderwerp en
 • je raakt thuis in de veelgebruikte terminologie binnen je onderwerp (dit heb je nodig voor het bepalen van je zoektermen).

Er zijn verschillende manieren om je te oriënteren op een onderwerp:

 • experts benaderen,
 • naslagwerken inzien,
 • surfen op internet,
 • een globale zoekactie in bibliotheekcatalogi en databanken

In de oriëntatiefase kun je jezelf de volgende vragen stellen:

 • Voor wie is de vraag van belang? Voor jezelf (privé), of voor een opdrachtgever (zakelijk)?
 • Zoek je feitelijke informatie of ben je meer geïnteresseerd in verschillende meningen en opvattingen over je onderwerp?
 • Over hoeveel tijd en welke middelen beschik je en hoe uitgebreid moet je onderzoeksverslag zijn?

Je geeft hiermee voor jezelf aan in welke context je de informatie zoekt. Dit kan van invloed zijn op de informatie(bronnen) die je kiest.

Probleemstelling formuleren

Een goede probleemstelling geeft antwoord op vragen als wie, wat, waar, wanneer en hoe.

Met betrekking tot de genoemde informatiebehoefte van de student omtrent het gebruik van sociale media kun je je afvragen:

 • Wie? Om welke specifieke groep studenten gaat het? Leeftijd, opleidingsniveau, geslacht etc.
 • Wat? Om welke sociale media gaat het? Facebook, Twitter etc.