Skip to Main Content

Bronnen en informatievaardigheden AFEM: 8: Verwerken en delen

Verwerken - Basis Informatievaardigheden

APA Introductie

APA Parafraseren en Citeren

Referentiemanagers

Een referentiemanager is een webapplicatie die kan helpen bij het opslaan, organiseren, citeren en delen van referenties, de gebruikte bronnen. De HAN heeft hiervoor een licentie op Endnote. In een aparte LibGuide over Endnote vind je meer informatie over het aanmaken van een account en het werken met deze referentiemanager.

Daarnaast bestaan er gratis referentiemanagers zoals Zotero en Mendeley.

Verwerken en delen

Het correct en legaal verwerken en delen van gebruikte informatie doe je door naar de bronnen te verwijzen in de tekst en in een bronnenlijst, die voldoet aan de regels die hiervoor zijn vastgesteld voor jouw opleiding (b.v. APA).

Auteursrecht

“Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.” (Auteurswet, 2010).

Bovenstaand artikel uit de auteurswet betekent dat je niet zomaar teksten van anderen mag overnemen. Een voorwaarde bij het overnemen van teksten van anderen is het maken van een correcte bronvermelding. Als je dit niet doet pleeg je plagiaat.

Plagiaat
pla·gi·aat het overnemen van andermans werk en dat laten doorgaan voor eigen werk => letterdieverij, letterroof, piraterij (Bastiaansen, 2008, p1183).

Bronvermelden (APA)

Voor het verwijzen naar bronnen zijn verschillende richtlijnen. De meest gangbare en geaccepteerde binnen de HAN zijn die van de American Psychological Association (APA). Uitleg en voorbeelden zijn te vinden op http://www.han.nl/auteursrecht

Een link naar de gratis download van de  APA-richtlijnen (2021) vind je op de website van de studiecentra

De 10 meest gemaakte APA-fouten, herken je ze? Doe de test en leer ze te vermijden.

Citeren en parafraseren

ci·te·ren een passage uit een andere bron letterlijk overnemen => aanhalen, quoten (Bastiaansen, 2008, p. 274).
Het woordenboek zegt het al, ‘aanhalen’. Dit betekent dat een citaat altijd tussen aanhalingstekens moet staan. Het citaat mag niet te lang zijn en de geciteerde bron moet vermeld worden en zal terug moeten komen in de literatuurlijst.

pa·ra·fra·se·ren een parafrase geven van (Bastiaansen, 2008, p. 1143).
Dit wil zeggen: het in eigen woorden weergeven van de gedachtegang en/of mening(en) van de geraadpleegde auteurs. Dit doe je niet, zoals bij citeren, door het tussen aanhalingstekens plaatsen van je tekst. Wel moet je bij parafraseren ook de bron vermelden en deze opnemen in de literatuurlijst.


Raadpleeg voor regels over citeren en parafraseren de website van de studiecentra.
LET OP: Wanneer je citeert of parafraseert zonder bronvermelding is er sprake van
plagiaat!

Literatuurlijst

Alle bronnen die je vermeldt bij citaten en parafrases moeten terugkomen in de literatuurlijst. De regels voor het opstellen van een literatuurlijst vind je op http://www.han.nl/auteursrecht.