Skip to Main Content

Bronnen en informatievaardigheden AFEM: Home

Inleiding

Als hbo-student voer je praktijkgericht onderzoek uit. Dit is onderzoek dat start vanuit een vraag uit de praktijk en kennis oplevert voor de ontwikkeling van diezelfde praktijk. Om dit goed te kunnen doen, heb je onderzoeksvaardigheden nodig en een van die vaardigheden staat centraal in deze libguide: informatievaardigheden, oftewel het zoeken, vinden, beoordelen en verwerken van betrouwbare en bruikbare informatie.

Als onderdeel van praktijkgericht onderzoek voer je meestal een literatuuronderzoek uit. Met dit literatuuronderzoek probeer je te achterhalen wat er al bekend is over het onderwerp van jouw onderzoek. Dit is een tijdrovende en soms ook ingewikkelde klus. Hoe zoek je? Waar zoek je? En hoe weet je of een bron goed genoeg is voor jouw onderzoek? Met behulp van deze libguide leer je literatuuronderzoek te doen aan de hand van een stappenplan, zodat je zoektocht naar informatie efficiënt en effectief verloopt.

Deze LibGuide bevat naast algemene informatie een stappenplan voor brononderzoek.

Naast dit stappenplan vind je informatie over de belangrijkste databanken, tijdschriften en websites van jouw opleiding.

Wat zijn informatievaardigheden?

Informatievaardig ben je als je op een systematische manier betrouwbare informatie kunt verzamelen, beoordelen, verwerken en presenteren. Het is een belangrijk onderdeel van de competentie onderzoeksvaardigheden. Je bereikt informatievaardigheid door op systematische wijze het informatiezoekproces te doorlopen. De stappen in deze gids helpen je daarbij.

  • Diverse zoekstrategieën toepassen
  • Inzicht geven in je zoekgang
  • Kenmerken van diverse bronnen en informatiesoorten onderscheiden
  • (Web)informatie op kwaliteit toetsen
  • Een correcte bronnenlijst opstellen volgens de norm die je opleiding hanteert (bijv. APA)
  • Je eigen zoekgang en het zoekresultaat evalueren

Diagnostische toets

Referentiemanagers

Een referentiemanager is een webapplicatie die kan helpen bij het opslaan, organiseren, citeren en delen van referenties, de gebruikte bronnen. De HAN heeft hiervoor een licentie op Endnote. In een aparte LibGuide over Endnote vind je meer informatie over het aanmaken van een account en het werken met deze referentiemanager.

Daarnaast bestaan er gratis referentiemanagers zoals Zotero en Mendeley.

Introductie - Basis Informatievaardigheden

Vastleggen

Leg vanaf de eerste stap vast wat je gedaan hebt in je informatiezoekproces. Door structuur aan te brengen hou je overzicht op je zoekproces.

Als je je zoekgang en -resultaten tijdens het zoekproces vastlegt, kun je het zoekproces zo nodig bijsturen. Je kunt zien welke zoektermen en bronnen je gebruikt hebt en gevonden informatie later weer terugvinden.

Het vastleggen van je informatiezoekproces en resultaten is ook noodzakelijk voor de beoordeling van je eindproduct. Degene die het resultaat beoordeelt moet kunnen nagaan hoe je gezocht hebt en welke informatie je gevonden hebt

Logboek

Op de HAN hebben we voor het vastleggen van je zoekproces een logboek gemaakt. Dit formulier is slechts een voorbeeld. Elke andere manier is ook goed, zolang je jouw zoekgang maar voldoende inzichtelijk maakt.

In het logboek neem je de zoekvraag op. Verder vermeld je hierin welke zoektermen je gaat gebruiken en hoe je die termen gaat combineren in je zoekopdracht (zoekstrategie en zoekmethode) In je zoekplan neem je tevens op welke bronnen je gaat raadplegen, wat je zoekresultaat was (nodig voor je bronvermelding) en hoe je dit zoekresultaat hebt beoordeeld op bruikbaarheid.