Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Verpleegkunde 3 - CAT / EBP: 2b. Zoektermen

Routekaart voor het zoeken naar literatuur voor een CAT

2b. Zoektermen en zoekschema

 

 

 

 

​Zoektermen in zoekschema

Als je een PICO hebt opgesteld, ga je voor elk PICO-onderdeel op zoek naar zoektermen. Je gaat dus op zoek naar zoektermen voor de P (patiënt of probleem), de I (interventie), de C (vergelijking) en de O (outcome). Voor elk onderdeel heb je namelijk synoniemen, bredere en nauwere termen van de PICO-elementen nodig omdat je nu nog niet weet welke termen in de databank terug te vinden zijn. Meestal begin je met zoeken naar de P en de I.

 

Informatiebronnen

Zoektermen zijn te vinden in onderstaande informatiebronnen. Er zijn natuurlijk nog veel meer informatiebronnen te bedenken die kunnen helpen bij het vinden van vertalingen, synoniemen, bredere en nauwere termen. De informatiebronnen die je gebruikt om zoektermen te vinden, komen in het zoekschema, niet in de bronnenlijst van jouw verslag.

Wikipedia: vertalen van zoektermen (2:03 min)

Zoektermen vinden via Thesaurus.com

Via TRIPDatase: vinden van zoektermen via richtlijnen (3:26 min)

Zoektermen vinden via richtlijnen

In een richtlijn over een vergelijkbaar onderwerp is vaak veel jargon te vinden. Gebruik deze dan ook (incl. de bronnenlijst) om relevante zoektermen te vinden.

Zoektermen/vertalingen vinden via PubMed (1:38 min)

LET OP!

Omdat PICO maar uit vier onderdelen bestaat wordt vaak ten onrechte gedacht dat ieder onderdeel maar één zoekterm kan bevatten. Dit klopt niet! In geval van een oudere patient met een CVA vormen zowel de leeftijd als de aandoening twee losse onderdelen waarmee gezocht kan worden. De P bestaat in dit geval dus uit twee zoektermen.

 

 Patient

 I

 C

 O

 Beroerte

 Ouderen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoekschema

Selecteer de belangrijkste elementen uit je onderzoeksvraag en zet deze in een zoekschema. 

Uitgaande van een eerste zoekterm kun je meer termen bedenken door het onderstaande schema zoveel mogelijk in te vullen. Met woordvarianten  wordt bedoeld: enkelvoud/meervoud, zelfstandig/bijvoeglijk gebruikt en werkwoordsvervoegingen, bijvoorbeeld: migration, migrations, migrate, migrating, migrated. En dan heb je ook nog afkortingen (ADL / activiteiten dagelijks leven). Er zijn geen zoekmachines die automatisch op al deze varianten zoeken. Veel literatuur is internationaal en dus Engelstalig. Vertaal je termen daarom ook naar het Engels (zie databanken Wikipedia en Thesaurus.com links op deze pagina).

 

 Doorliggen    

 Intensive care

 Verpleging    

 Synoniemen

+ woordvarianten en  

spellingsvarianten daarvan

 

 -Decubitus                        

 -Pressure ulcer

 

 

 -IC

 -Intensieve zorg

 -critical care

 

 -Nursing

 

 Verwante termen

+ woordvarianten en

spellingsvarianten daarvan

 

 

 

 

 

 -Verpleegkundige

 Bredere termen

+ woordvarianten en

spellingsvarianten daarvan

 

 -Skin Ulcer

 

 

 

 Nauwere termen

+ woordvarianten en

spellingsvarianten daarvan

 

 

 

 - Neonatal critical care

 -Wijkverpleging

Los van al deze termen die samenhangen met je hoofdterm kun je ook nog termen bedenken die op een of andere manier je onderwerp verder inkaderen:

  • personen of organisaties die iets met je onderwerp te maken hebben
  • termen die een precisering in de tijd, ruimte (periodes, eeuwen, plaatsnamen, landen) aanduiden
  • termen die een bepaalde wetenschappelijke benadering, stroming of methode aanduiden

 Universiteit Utrecht