Skip to Main Content

Ergotherapie - Literatuur zoeken: Betrouwbaarheid

Zoeken naar literatuur

Inleiding

Na het vinden van informatie controleer je de kwaliteit. Hoe je weet dat de gevonden informatie betrouwbaar is?
Een kritische houding is hierbij erg belangrijk. Zelfs informatie aangeboden door de HAN Studiecentra kan verouderd zijn.
Criteria die je kunt gebruiken bij het beoordelen vind je in dit hoofdstuk. Er wordt onderscheid gemaakt in het beoordelen van websites en overige bronnen.

Bij informatie gevonden op het internet is het raadzaam altijd kritisch te blijven. Stel jezelf bijvoorbeeld de volgende vragen:

- Wie is de maker van de site?
- Wanneer is de site voor het laatst bijgewerkt?
- Is reclame maken het doel van de site?
- Kun je contact opnemen met de maker van de site, bijvoorbeeld per e-mail?
- Is er aanvullende informatie, bijvoorbeeld een bronvermelding of links – en werken deze links?
- Is de originele bron terug te vinden?

Direct naar:

Fake news

Vanwege het toenemende nepnieuws heeft de IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) een infographic gemaakt. In acht stappen wordt aangegeven hoe je informatie op betrouwbaarheid test.

Webdetective

De site Isdatechtzo.nl laat zien hoe nepnieuws werkt en hoe je het kan herkennen.
Of maak de 'Training believe it or not' van Google Search Education
Ook De Rijksoverheid geeft tips hoe je een bericht kan onderzoeken: Rijksoverheid.nl | Desinformatie en nepnieuws  
Tot slot kan de checklist van webdetective.nl je leren hoe je kritisch naar informatie kijkt en de juiste vragen stelt. 

Beoordelingscriteria voor bronnen

Om bronnen zoals tijdschriften, nieuwsartikelen, boeken en webpagina's te beoordelen kun je gebruik maken van een aantal andere criteria. Een goede motivatie voor het gebruik van de bron is wel een vereiste. 

Betrouwbaar

 • Is de auteur een hedendaagse deskundige? Wat is zijn/haar functie?
 • Is de auteur te benaderen? Zoja, op welke manieren? (mail, telefoon, adres...)
 • Heeft de auteur meer geschreven over het onderwerp?
 • Wordt de auteur vaak geciteerd door anderen?
 • Is de uitgever, organisatie of sitebeheerder bekend? Is deze bereikbaar en zoja op welke manier?

Correct

 • Wat is het doel van de informatiebron? (reclame, propaganda, een grap)
 • Bevatten de bronnen feiten of meningen?
 • Zijn de meningen voldoende onderbouwd?
 • Komt de informatie overeen met wat in andere bronnen staat? Zijn er bronnen die dezelfde informatie geven?

Volledig

 • Wordt er een overzicht gegeven van de geraadpleegde bronnen?
 • Worden alle invalshoeken van een vraagstuk benaderd?
 • Is de volledige tekst van een artikel te lezen of is het slechts een samenvatting of verwijzing?

Actueel

 • Hoe recent is de informatie?
 • Is de informatie nu nog steeds geldig of relevant?
 • Zijn er inmiddels nieuwe inzichten over het onderwerp?

Controleerbaar

 • Is de informatie voorzien van verwijzingen en/of literatuur opgaven?
 • Wordt er inderdaad gebruik gemaakt van de bronnen in de literatuurlijst?
 • Klopt de informatie met wat er in de bronnen in de literatuurlijst te vinden is?

Bron: Boekhorst, A., Kwast, I., Wevers, D., (2004). Informatievaardigheden. Boom Lemma Uitgevers.

Dokter Media

Dokter Media is een online platform waarop medische berichten uit de media van een korte begrijpelijke uitleg worden voorzien. Door deze extra informatie wordt medisch nieuws voorzien van nuance en duiding: wat betekent dit nieuws nu concreet? (Dokter Media, 2021)

https://doktermedia.nl/ 

Kennisclip betrouwbaarheid

Nepnieuws-injectie

Onderscheid tussen echt en nepnieuws