Skip to Main Content

Ergotherapie - Literatuur zoeken: Gevorderde zoekactie

Zoeken naar literatuur

Inleiding

Aan de gevorderde zoeker adviseren we om te zoeken met behulp van de PICO of de DDO-methode
Het zijn hulpmiddelen om een vraag uit de praktijk met literatuur te beantwoorden. Het helpt een goede zoekvraag te formuleren.

De bouwsteenmethode: 
Elk onderdeel (P, I, C,O) is een bouwsteentje die je om de beurt opbouwt tot een bouwwerk.

PICO
P > Patient       I > Interventie        C> Comparrison        O > Outcome 

Je kunt ook kiezen voor een DDO-indeling.
D > Domain    D > Determinant     O > Outcome 

Voor relevanter zoekresultaat pas je de volgende zoekstrategieën ('trucjes') toe: 

  •  Faseren  "xx xx" 
  • Trunceren   *
  • Maskeren  ?

Zie kopjes hieronder. 

Gestandaardiseerde termen

Elke databank gebruikt een andere benaming voor gestandaardiseerde termen

Fraseren

Door twee of meer zoektermen tussen aanhalingstekens te plaatsen, zoek je ze precies in deze volgorde.
De woorden die in deze volgorde staan komen nu voor in je zoekresultaat.

Voorbeelden van het gebruik van aanhalingstekens:

Activiteiten dagelijks leven
"Ziekte van parkinson"
"Thessaly test"

Trunceren

Het symbool voor trunceren kan per databank verschillen. Meestal is het een *. In HANQuest, Pubmed.
Zoek dit daarom eerst altijd op.

Fysiotherap* zoekt naar:
Fysiotherapie, Fysiotherapeut(en), Fysiotherapeutisch(e).

Maskeren

Bij spellingsvarianten in een andere taal kun je met een ?-symbool sommige letters verbergen.

Organi?ation zoekt naar:
Organisation, Organization

Tip

Hou een logboek bij.

Kopieer je zoekstring en sla deze op. Dan kun je achterhalen met welke zoektermen en in welke databanken je hebt gezocht. 

Stappen PICO

   (term[mesh] OR term[title/abstract] OR term[title/abstract])
AND
I     (term[mesh] OR term[title/abstract] OR term[title/abstract])
AND
C     (term[mesh] OR term[title/abstract] OR term[title/abstract])
AND
O    (term[mesh] OR term[title/abstract] OR term[title/abstract])
 

Klik hieronder om het volledige stappenplan van een zoekactie in PubMed te openen.  

Voorbeeld

Zoekvraag: Wat zijn de effecten van ergotherapie op de algemene dagelijkse levensverrichtingen bij een 60 jarige patiënt met een beroerte? 

Zoekstring:
Stroke OR CVA AND “Occupational therap*” AND Elderly

of

Stroke OR CVA AND “occupational therap*” AND elderly OR senior* AND ADL's 

 

In PubMed zoek je met Mesh en Title/abstract, dus de zoekstring ziet er dan zo uit: 
"Stroke"[Mesh] OR Stroke*[title/abstract] ORCerebrovascular Accident*“[title/abstract] OR CVA[title/abstract] AND "Occupational Therapy"[Mesh] OR "Occupational Therap*"[title/abstract]  AND "Aged"[Mesh] OR "Aged"[title/abstract] OR elderly[title/abstract] OR senior*[title/abstract]
AND Activities of Daily Living"[Mesh] OR “Activities of Daily Living"[title/abstract] OR ADL's
[title/abstract]


In HANQuest zoek je met TI Title en AB Abstract. De zoekstring wordt als volgt: 
TI ( stroke OR cerebrovascular accident OR cva ) OR AB ( stroke OR cerebrovascular accident OR cva)  AND TI "occupational therap*" OR AB "occupational therap*" AND  TI ( aged OR elderly OR senoir* ) OR AB ( aged OR elderly OR senoir* ) AND  TI ( aged OR elderly OR senior* ) OR AB ( aged OR elderly OR senior* ) AND  TI ( Activities of Daily Living OR ADL ) OR AB ( Activities of Daily Living OR ADL)

Filters

Met behulp van filters kun je een snelle selectie maken binnen je zoekresultaten.
Probeer filters zo min mogelijk te gebruiken, omdat je mogelijk hierdoor geschikte artikelen verliest.

Houd dit beperkt tot:

  • Systematic review
  • Date
  • Language

Andere zoekmethodes

Sneeuwbalmethode
Je hebt een geschikte bron gevonden. Bekijk de literatuurlijst van de bron. Ga hier op zoek naar interessante titels waar naar verwezen wordt. 
Het nadeel van deze methode is dat de informatie steeds minder actueel is.

Citatiezoeken
Omgekeerd kan ook: citatiezoeken. Je hebt een goed artikel gevonden. Je zoekt dan naar nieuwe artikelen die jouw goede artikel als bron hebben gebruikt. In dat geval wordt je informatie juist steeds actueler.
Zoekmachine Google Scholar geven aan hoeveel naar deze bron is geciteerd, met links naar deze recentere bronnen.