Skip to Main Content

Ergotherapie - Literatuur zoeken: 6. Evalueren

Zoeken naar literatuur

Evalueren

Ben je tevreden over je zoekresultaten? Kun je je zoektocht naar informatie afsluiten of moet je de cyclus nogmaals doorlopen?
Om je zoekactie en zoekresultaat te beoordelen stel je je onderstaande vragen (Sieverts, 2008). 

Niet-relevante informatie

Zit er niet-relevante informatie tussen mijn zoekresultaten? Zo ja, hoe komt dat?

 • Niet genoeg termen gebruikt bij best-match zoekactie.
 • Niet genoeg elementen gecombineerd in Booleaanse zoekactie.
 • Als twee woorden in een tekst voorkomen hoeven ze nog niet altijd iets met
  elkaar te maken te hebben.
 • Woorden met meerdere betekenissen gebruikt.
 • Zoekmachine zocht op ongewenste woordvarianten.
 • Te moeilijk specificeerbaar element noodgedwongen weggelaten.
 • Veel betekenisarme woorden in de volledige tekst.

Relevante informatie gemist

Heb ik relevante informatie gemist? Zo ja, hoe komt dit?

 • Niet de juiste informatiebron.
 •  Te veel elementen uit je zoekvraag gecombineerd.
 •  Type- of spellingfouten.
 • Zoeken met aanhalingstekens te beperkend.
 • Veel varianten in spelling mogelijk.
 • Te algemene begrippen.
 • Moeilijk specificeerbaar element.