Skip to Main Content

Ergotherapie - Literatuur zoeken: EBP

Zoeken naar literatuur

EBP

Wat is Evidence based practice (EBP)?

Beslissingen nemen over zorg waarbij je rekening houdt met meerdere onderdelen:

  • Jezelf > professionele kennis en ervaring.
  • De ander > waarde(n) en voorkeur.
  • Wetenschappelijk bewijs > literatuur.

 

Evidence-based practice voor paramedici (vijfde druk) (han.nl) 

EBP

Wetenschappelijke kennis kunnen gebruiken in de beroepspraktijk.

De EBP methodiek bestaat uit 5 stappen:

1) Een (zorg-of gezondheids)vraag formuleren. 
2) Z
oeken naar het beste bewijsmateriaal.
3) Beoordelen van het gevonden bewijs op methodologische kwaliteit en toepasbaarheid.

4) Nemen van beslissingen op grond van het beschikbare bewijsmateriaal, de voorkeuren en wensen van de cliënt en de kennis en ervaring 
van de behandelaar.
5) Regelmatig evalueren van het proces en het resultaat. 

(Kuiper et al., 2020).