Skip to Main Content

Medische Hulpverlening - Informatievaardigheden: 3a. Bronnen

Stappenplan en voorbeeld

Tabel type informatie / informatiebron

Als je een vraag hebt ga je op zoek naar informatie. Het is goed om van te voren na te denken waar het antwoord op jouw vraag waarschijnlijk te vinden is. Dit overzicht kan daarbij helpen:

Informatiebron ↓

Type vraag ↓

Materiaal ↓

Kanaal / route ↓

Links ↓

 Personen

 Praktische vragen

 Docent, studiegenoot,  stagebegeleider, ouder

 Ad hoc of afspraak, school, thuis

 

 Websites

 Algemene, praktische
​ en kennisvragen.  Achtergrondinformatie

 Wikipedia,
 Websites van  organisaties,
 Richtlijnen, enz.

 Via Google of een andere
 zoekmachine

 Google

 Wikipedia

 www.npi.nl

 Boeken

 Kennisvragen, leerstof,  theorievragen

 Studieboeken, methode
​ materiaal, verdiepende
​ literatuur

 Studiecentrum, HAN Catalogus,  Picarta

 HAN Catalogus

 HAN Quest

 Picarta

 Tijdschrift artikelen

 Actuele vragen, belangrijke
​ thema’s per vakgebied

 Wetenschappelijke- en  vaktijdschriften,  lesprogramma’s

 HAN catalogus,  Onderwijstijdschriftenplein, online  tijdschriften, HAN Quest, Google  Scholar

 HAN Catalogus

 HAN Quest

 Google Scholar

 Krantenartikelen

 Actuele vragen, achtergrond
​ informatie

 Binnenlandse- en  buitenlandse kranten:  reportages, actualiteit,  recensies, enz.

 Papieren krant, Lexis Nexis,

 Websites van kranten, enz

 Lexis Nexis

 Databanken

 Diverse, vaak specifieke
 vragen

 Wetenschappelijke-  en vaktijdschriften,  statistische gegevens,  audiovisueel materiaal,  scripties, bibliografisch
 gegevens

 Algemene of onderwerp-specifieke
​ databanken, ieder met eigen
​ gebruiksaanwijzing

 HBO-Kennisbank

 Centraal Bureau voor de
 Statistiek

 Pubmed

 Cinahl

 ERIC