Skip to Main Content

Medische Hulpverlening - Informatievaardigheden: 2c. Zoektermen

Stappenplan en voorbeeld

Zoektermen/vertalingen vinden via PubMed (1:38 min)

Zoektermen vinden via richtlijnen

In een richtlijn over een vergelijkbaar onderwerp is vaak veel jargon te vinden. Gebruik deze dan ook (incl. de bronnenlijst) om relevante zoektermen te vinden.

CINAHL 'korte lessen'

CINAHL is een database op het gebied van verpleegkunde en paramedische wetenschappen.

Bereik: 1982-heden.

Toegang na inlog met je HAN-account.

 

 

CINAHL heeft een aantal 'quick lessons' waar je in 2 A4'tjes veel informatie krijgt over een aandoening. Hier zie je hoe je bij CINAHL bij die quicks lessons of korte lessen komt.

Zoekschema

Uitgaande van een eerste zoekterm kun je meer termen bedenken door het onderstaande schema zo ver als mogelijk in te vullen. Met woordvarianten wordt bedoeld enkelvoud/meervoud, zelfstandig/bijvoeglijk gebruikt en werkwoordsvervoegingen, bijvoorbeeld: migration, migrations, migrate, migrating, migrated. En dan heb je ook nog afkortingen (ADL / activiteiten dagelijks leven). Er zijn geen zoekmachines die automatisch op al deze varianten zoeken.

 

 Doorliggen    

 Intensive care

 Verpleging    

 Synoniemen

+ woordvarianten en   

spellingsvarianten daarvan

 -Decubitus

 -Pressure ulcer

 -IC

 -Intensieve zorg

 -critical care

 -Nursing

 

 Verwante termen

+ woordvarianten en 

spellingsvarianten daarvan

 -Verpleegafdeling

 -Verpleegkundige

 Bredere termen

+ woordvarianten en 

spellingsvarianten daarvan

 -Skin Ulcer

 

 

 

 Nauwere termen

+ woordvarianten en 

spellingsvarianten daarvan

 - Neonatal critical care

 -Wijkverpleging

 

Los van al deze termen die samenhangen met je hoofdterm kun je ook nog termen bedenken die op een of andere manier je onderwerp verder inkaderen:

  • personen of organisaties die iets met je onderwerp te maken hebben
  • termen die een precisering in de tijd, ruimte (periodes, eeuwen, plaatsnamen, landen) aanduiden
  • termen die een bepaalde wetenschappelijke benadering, stroming of methode aanduiden

 Universiteit Utrecht

Zoekschema

Tips voor het bedenken van zoektermen

  1. Welke trefwoorden komen als eerste in je op wanneer je aan je onderwerp denkt? Noteer deze
  2. Gebruik Wikipedia, vakmatige encyclopedieën en reeds gevonden literatuur om de belangrijkste begrippen bij een onderwerp te achterhalen
  3. Denk "in termen van" het te vinden stuk: bedenk hoe datgene wat je zoekt, verwoord zal zijn (en in welke taal het staat) in het stuk dat je hoopt te vinden.
  4. Denk aan de verschillende soorten zoektermen: synoniemen, vertalingen, bredere en smallere termen etc..
  5. Corrigeer je zoektermen een paar keer naar aanleiding van wat je ziet in de zoekresultaten. Zo krijg je een grotere 'vangst' en minder 'bij-vangst' van niet-relevante stukken.
  6. Maak gebruik van hulpmiddelen die in veel zoeksystemen beschikbaar zijn (suggesties, indextermen, thesaurus e.d.)

 Universiteit Utrecht

Handige bronnen voor het zoeken en vertalen van je zoektermen:

Vertalen:

Linguee | Nederlands-Engels woordenboek (en andere talen)

https://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek

https://Deepl.com

Engelse synoniemen

https://synonyms.reverso.net/

NCI Metathesaurus (nih.gov)

PubMed MeshTermen

MeSH Browser (nih.gov)