Skip to Main Content

Medische Hulpverlening - Informatievaardigheden: 2b. PICO-vraag

Stappenplan en voorbeeld

2b. PICO-vraag


 

 

 

 

Een goede zoekactie begint met het opstellen van een goede zoekvraag. Het is belangrijk om een zoekvraag zo zorgvuldig mogelijk te formuleren, omdat dit de kans vergroot dat de gevonden informatie voldoende relevant is voor de beantwoording van de zoekvraag. 

Een onzorgvuldig geformuleerde zoekvraag zorgt voor onduidelijke zoekresulaten!

Bron voor uitleg over PICO-vraag

Wil je weten of jouw PICO-vraag goed is opgesteld? Bekijk dan de informatie in deze link.

Kuiper, C., & Borghouts, J. A. J. (2012). Evidence-based practice voor paramedici: Methodiek en toepassing. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.

 

 

 

PICO-vraag opstellen (3:14 min., Engels)

PICO-vraag

Om een klinische vraag te kunnen beantwoorden, kan het beste het PICO-systeem gebruikt worden.

PICO staat voor:

  • Patient
  • Intervention
  • Comparison
  • Outcome

De C is overigens met name bij diagnostische vragen niet altijd nodig.

Voordelen van een zoekvraag

- De vraag stuurt het zoekproces

- De vraag is de basis van waaruit je bronnen selecteert

- De vraag is de basis van waaruit je een zoekstrategie kiest

- De vraag helpt om doelgericht te blijven zoeken

- De vraag biedt een kader voor het beoordelen van de zoekresultaten

 

Conclusie: ga dus niet direct op zoek naar informatie

Vaststellen domein

Naast de verschillende elementen van de PICO is voor het zoeken ook nog van belang om de M (methode) aan deze vraag toe te voegen. Dit doe je door jezelf de vraag te stellen tot welk domein (therapie, preventie, diagnose, bijwerkingen, etiologie/risico of prognose) je vraag behoort. Noteer vervolgens welke studietypes of kenmerken tot dit domein behoren. Deze kunnen later meegenomen worden in de zoekactie.

(Heimans, Dusseldorp & Ket, 2014)

Zoekschema