Skip to Main Content

Medische Hulpverlening - Informatievaardigheden: 2a. Zoekvraag

Stappenplan en voorbeeld

Op zoek naar literatuur?

Zoeken via Google of Google Scholar

Google Web Search
Google Scholar Search

Opstellen zoekvraag

Afbakenen

Na de oriëntatiefase kom je meestal tot de conclusie komen dat je het onderzoek moet afbakenen. Afbakenen houdt in dat je de kernelementen van je vraag gaat definiëren. Hierdoor wordt het duidelijker waar je naar opzoek bent en kun je dus je zoekactie gerichter uitvoeren.

Een goed afgebakende vraag maakt het zoeken vele malen eenvoudiger!

Het formuleren van een zoekvraag

Na het afbakenen kom je tot een zoekvraag. Dit kan één zoekvraag zijn of een zoekvraag (hoofdvraag) die onderverdeeld is in deelvragen.

Probeer de volgende elementen zoveel mogelijk in je zoekvraag te verwerken:

•Patient / probleem

•Uitkomst

•(Interventie)
 

Hoe kan pijn verminderd worden bij een patient met een extravasatie van een kaliuminfuus in de rechter elleboog?

Wat zijn de effecten van koeling op het gebied van pijndemping bij een patient met subcutaan gelopen infuus in de rechter elleboog?

Het is belangrijk dat je jouw zoekvraag zo zorgvuldig mogelijk formuleert, omdat dit de kans vergroot dat je informatie vindt die voldoende relevant is voor de beantwoording van je zoekvraag.

Open of gesloten vragen

Een zoekvraag kan zowel open als gesloten zijn. Een gesloten vraag kun je in de meeste gevallen alleen met ja/nee/misschien beantwoorden. Open vragen geven antwoord op vragen als wie, wat, wanneer, waarom en hoe. Ze leveren meestal concrete, feitelijke informatie op.

Voorbeeld van een gesloten vraag:

  • Maken studenten gebruik van sociale media in het onderwijs?
    Mogelijk antwoorden: Ja/nee/misschien/weet niet

Voorbeeld van een open vragen:

  • Welke sociale media worden door studenten gebruikt in het onderwijs?
    Mogelijke antwoorden: Facebook, Twitter, LinkedIn, etc..

Een goede zoekvraag geeft antwoord op de deelvragen ‘wie, wat, waar, wanneer, hoe’ enz.