Skip to Main Content

Master Vaktherapie: Literatuurlijst 2022-2023

Gids met informatie over de HAN Studiecentra voor studenten van de Master Vaktherapie.

Jaar 1

Module Vakverdieping

Beeldende therapie

Allen, J. G., Fonagy, P., & Bateman, A. W. (2008). Mentaliseren in de klinische praktijk (C. Wepster & P. Diderich, Vert.). Uitgeverij Nieuwezijds.
Bekijk in de catalogus

Geenen, M.-J. (2017). Reflecteren: Leren van je ervaringen als professional (2e herziene druk). Uitgeverij Coutinho.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Haeyen, S. (2018). Art therapy and emotion regulation problems: Theory and workbook (C. L. Stennes, Trans.). Palgrave Macmillan.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Haeyen, S. (2019). Strengthening the healthy adult self in art therapy: Using schema therapy as a positive psychological intervention for people diagnosed with personality disorders. Frontiers in Psychology, 10, 644. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00644

Haeyen, S. (Red.). (2022). Schemagerichte werkvormen voor vaktherapie: Interventies ter versterking van de adaptieve modi. Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Hinz, L. (2020). Expressive Therapies Continuum: A framework for using art in therapy (2nd edition). Routledge.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Moon, C. H. (Ed.). (2010). Materials and media in art therapy: Critical understandings of diverse artistic vocabularies. Routledge.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Stern, D. N. (2010). Forms of vitality: Exploring dynamic experience in psychology, the arts, psychotherapy and development. Oxford University Press.
Bekijk in de catalogus

Verfaille, M. (2011). Mentaliseren in beeldende therapie: Met casuïstiek van Gizella Smet en Wijntje van der Ende. Garant.
Bekijk in de catalogus

Voor studenten die met kinderen werken:

Verheugt-Pleiter, J. E., Schmeets, M. G. J., & Zeevalkink, J. (Reds.). (2010). Mentaliseren in de kindertherapie: Een leidraad voor de praktijk (2e gewijzigde druk). Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum.
Bekijk in de catalogus of bekijk online


Dramatherapie

Butler, J. D. (2012). Playing with madness: Developmental Transformations and the treatment of schizophrenia. The Arts in Psychotherapy, 39(2), 87-94. https://doi.org/10.1016/j.aip.2012.01.002

Geenen, M.-J. (2017). Reflecteren: Leren van je ervaringen als professional (2e herziene druk). Uitgeverij Coutinho.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Gilhuis, H., & De Laat, P. (2014). Achtergrond en onderzoek. In H. Gilhuis, P. de Laat, & F. van Hest (Reds.), Psychodrama in de praktijk: Therapie op de vloer. Hogrefe.
Bekijk in de catalogus

Johnson, D. R. (2009). Developmental Transformations: Towards the body as presence. In D. R. Johnson & R. Emunah (Eds.), Current approaches in drama therapy (2nd edition, pp. 89-116). Charles C. Thomas.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Koot, R. (2017). Dramatherapie en autisme: Een pilotstudie. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 16(3), 52-63.
Bekijk dit artikel online

Muste, E., Weertman, A., & Claassen, A.-M. (Reds.). (2009). Handboek klinische schematherapie. Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Reynolds, A. (2011). Developmental Transformations: Improvisational drama therapy with children in acute inpatient psychiatry. Social Work with Groups, 34(3-4), 296-309. https://doi.org/10.1080/01609513.2011.558820

Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2005). Schemagerichte therapie: Handboek voor therapeuten (P. van der Kaaij, Vert.). Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk in de catalogus of bekijk online


​Muziektherapie

Blichfeldt-Ærø, S. C., Trondalen, G., & Halvorsen, S. (2019). Facilitated music listening: Music therapy in an invasive cardiac procedure. British Journal of Music Therapy, 33(1), 27-38. https://doi.org/10.1177/1359457519840131

Cohen, N. S. (2018). Advanced methods of music therapy practice: Analytical music therapy, the Bonny method of guided imagery and music, Nordoff-Robbins music therapy, and vocal psychotherapy. Jessica Kingsley Publishers.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

De Haan, E., & Regouin, W. (2021). Supervisie: Gids voor supervisanten (10e herziene druk). Uitgeverij Koninklijke van Gorcum.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Foubert, K., Collins, T., & De Backer, J. (2017). Impaired maintenance of interpersonal synchronization in musical improvisations of patients with borderline personality disorder. Frontiers in Psychology, 8, 537. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00537

Kaelen, M., Giribaldi, B., Raine, J., Evans, L., Timmerman, C., Rodriguez, N., Roseman, L., Feilding, A., Nutt, D., & Carhart-Harris, R. (2018). The hidden therapist: Evidence for a central role of music in psychedelic therapy. Psychopharmacology, 235(2), 505-519. https://doi.org/10.1007/s00213-017-4820-5

Kennelly, J. D., Daveson, B. A., & Baker, F. A. (2015). Effects of professional music therapy supervision on clinical outcomes and therapist competency: A systematic review involving narrative synthesis. Nordic Journal of Music Therapy, 25(2), 185-208. https://doi.org/10.1080/08098131.2015.1010563

Kim, J., Wigram, T., & Gold, C. (2009). Emotional, motivational and interpersonal responsiveness of children with autism in improvisational music therapy. Autism, 13(4), 389-409. https://doi.org/10.1177/1362361309105660

Koelsch, S. (2015). Music-evoked emotions: Principles, brain correlates, and implications for therapy. Annals of the New York Academy of Sciences, 1337(1), 193-201. https://doi.org/10.1111/nyas.12684

Letulé, N., Ala-Ruona, E., & Erkkilä, J. (2018). Professional freedom: A grounded theory on the use of music analysis in psychodynamic music therapy. Nordic Journal of Music Therapy, 27(5), 448-466. https://doi.org/10.1080/08098131.2018.1490920

Schmid, W. (2017). Being together – Exploring the modulation of affect in improvisational music therapy with a man in a persistent vegetative state – a qualitative single case study. Health Psychology Report, 5(2), 186-192. https://doi.org/10.5114/hpr.2017.63843

Ullsten, A., Eriksson, M., Klässbo, M., & Volgsten, U. (2017). Live music therapy with lullaby singing as affective support during painful procedures: A case study with microanalysis. Nordic Journal of Music Therapy, 26(2), 142-166. https://doi.org/10.1080/08098131.2015.1131187

Wosch, T., & Wigram, T. (Eds.). (2007). Microanalysis in music therapy: Methods, techniques and applications for clinicians, researchers, educators and students. Jessica Kingsley Publishers.
Bekijk in de catalogus of bekijk online


Psychomotorische therapie

Blokland-Vos, J., Günther, G., & Van Mook, C. (2008). Je vak in schema’s deel 1: Vaktherapie binnen een kader van schematherapie. Tijdschrift voor Vaktherapie 4(2), 17-23.
Bekijk dit artikel online

Blokland-Vos, J., Günther, G., & Van Mook, C. (2008). Je vak in schema’s deel 2: Vaktherapeutische werkvormen binnen een kader van schematherapie. Tijdschrift voor Vaktherapie 4(3), 35-44.
Bekijk dit artikel online

Claassen A. & Van Meeteren, M. (2019). Diagnostiek volgens de schematherapie: Het gebruik van de casusconceptualisatie als een werkmodel. PsyXpert, 5(1), 23-30.
Bekijk dit artikel online

Classen, C. L., Hughes, C., Clark, B., Hill Mohammed, P., & Woods & Beckett, B. (2021). A pilot RCT of a body-oriented group therapy for complex trauma survivors: An adaptation of sensorimotor psychotherapy. Journal of Trauma & Dissociation, 22(1), 52-68. https://doi.org/10.1080/15299732.2020.1760173

De Lange, J., Glas, O., Van Busschbach, Emck, C., & Scheewe, T. (Eds.). (2019). Psychomotor interventions for mental health - Adults: A movement and bodyoriented approach. Boom.
Bekijk in de catalogus

Gene-Cos, N., Fisher, J., Ogden, P., & Cantrell, A. (2016) Sensorimotor psychotherapy group therapy in the treatment of complex PTSD. Annals of Psychiatry and Mental Health, 4(6), 1080.
Bekijk dit artikel online

Korrelboom, K., & Ten Broeke, E. (2014). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie: Handboek voor theorie en praktijk (2e herziene druk). Uitgeverij Coutinho.
Bekijk in de catalogus

Kunst, L. (2018). Over dodo’s en WC-eend: Waarom cognitieve gedragstherapie wel/niet effectiever is dan andere therapieën voor angst en depressie. De Psycholoog, 53(1), 10-18.
Bekijk dit artikel online

Muste, E., Weertman, A., & Claassen, A.-M. (Reds.). (2009). Handboek klinische schematherapie. Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Ogden, P., & Fischer, J. (2017). Sensorimotor psychotherapy: Interventies voor traumaverwerking en het herstel van gehechtheid (J. Treffers, Vert.). Uitgeverij Mens!
Bekijk in de catalogus

Ogden, P., & Minton, K. (2000). Sensorimotor psychotherapy: One method for processing traumatic memory. Traumatology, 6(3), 149-173. https://doi.org/10.1177/153476560000600302

Roemen-van Haaren, M. (2010). Anders denken en doen: Psychomotorische therapie vanuit een cognitief gedragstherapeutische invalshoek bij een depressie behandeling. In J. de Lange (Red.), Psychomotorische therapie: Lichaams- en bewegingsgerichte interventies in de ggz (pp. 17-34). Boom.
Bekijk in de catalogus

Rijkeboer, M., Van Genderen, H., & Arntz, A. (2017). Schematherapie: Theorie, praktijk en onderzoek. In E. H. M. Eurelings-Bontekoe, R. Verheul & W. M. Snellen (Reds.), Handboek persoonlijkheidspathologie (3e herziene druk, pp. 363-392). Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Slagman, H., & Van der Kamp, M. (2016). Spiegel de modi: Modi herkennen en de gezonde volwassene ontwikkelen, middels spiegelen in houding en beweging. Tijdschrift voor Vaktherapie, 12(1), 19-24.
Bekijk dit artikel online

Sultz, S. (2015). Cognitive behavioral therapist discover the body. In G. Marlock & H. Weiss (Eds.), The handbook of body psychotherapy & somatic psychology (pp. 883-891). North Atlantic Books.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Ten Broeke, E., & Rijkeboer, M. (2017). Over het hanteren van vermijding en veiligheidsgedrag bij de behandeling van angststoornissen: Overwegingen en praktische handvatten. Gedragstherapie, 50(1), 2-20.
Bekijk dit artikel online

Van der Meijden, H., & Van der Meijden, E. (2015). Psychomotorische therapie en de Gezonde Volwassene. In A. Claassen & S. Pol (Reds.), Schematherapie en de Gezonde Volwassene (pp. 205-220). Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Wispelwey, M. (2011). Betekeningsgevende gedragstherapie: Een nieuw model van probleemsamenhang. Kind & Adolescent Praktijk, 10(3), 112-119. https://doi.org/10.1007/s12454-011-0030-1


Module Evaluatie onderzoeksresultaten en richtlijnontwikkeling

Kuiper, C., Verhoef, J., & Munten, G. (Reds.). (2020). Evidence-based practice voor paramedici: Gezamenlijke geïnformeerde besluitvorming (5e druk). Boom.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Van Everdingen, J. J. E., Dreesens, D. H. H., Burgers, J. S., Swinkels, J. A., Van Barneveld, T. A., & Van der Weijden, T. (Reds.). (2014). Handboek evidence-based richtlijnontwikkeling: Een leidraad voor de praktijk (2e herziene druk). Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk in de catalogus of bekijk online


Module Persoonlijke effictiviteit A

Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, & Rathenau Instituut. (2016). Balans van de wetenschap 2016.
Bekijk deze publicatie online

Geenen, M.-J. (2017). Reflecteren: Leren van je ervaringen als professional (2e herziene druk). Uitgeverij Coutinho.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Landelijke Commissie Valorisatie. (2011). Waardevol: Indicatoren voor valorisatie.
Bekijk deze publicatie online

VSNU. (2013). Een raamwerk valorisatie-indicatoren.
Bekijk deze publicatie online


Aanbevolen

Werkgroep APA. (2021). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor het hoger onderwijs (3e herziene editie). SURF.
Bekijk dit boek online


Laatste aanvulling: 17 april 2023

Jaar 2

Module Persoonlijke effectiviteit 2

Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, & Rathenau Instituut. (2016). Balans van de wetenschap 2016.
Bekijk deze publicatie online

Geenen, M.-J. (2017). Reflecteren: Leren van je ervaringen als professional (2e herziene druk). Uitgeverij Coutinho.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Landelijke Commissie Valorisatie. (2011). Waardevol: Indicatoren voor valorisatie.
Bekijk deze publicatie online

VSNU. (2013). Een raamwerk valorisatie-indicatoren.
Bekijk deze publicatie online


Module Implementeren en profileren

Bensing, J. M., & Verheul, W. (2010). The silent healer: The role of communication in placebo effects. Patient Education and Counseling, 80(3), 293-299. https://doi.org/10.1016/j.pec.2010.05.033

Institute for Positive Health. (z.d.). Wat is positieve gezondheid?
Bekijk deze publicatie online

Nieuwenhuis, M. A. (2017). De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. The Art of Management.
Bekijk deze publicatie online

Rijksoverheid. (2021). Rijksbegroting 2022: XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Bekijk deze publicatie online

Taskforce Zorg op de Juiste Plek. (2018). De juiste zorg op de juiste plek: Wie durft? Patiëntenfederatie Nederland.
Bekijk deze publicatie online

Zorginstituut Nederland & Nederlandse Zorgautoriteit. (2020). Samenwerken aan passende zorg: De toekomst is nú: Actieplan voor het behoud van goede en toegankelijke gezondheidszorg.
Bekijk deze publicatie online 
 

Module Onderzoekvoorstel + Praktijkgericht onderzoek

Baarda, B., Bakker, E., Fischer, T., Julsing, M., Kostelijk, E., & Van der Velden, T. (2021). Basisboek kwalitatief onderzoek: Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek (5e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Baarda, B., & Van Dijkum, C. (2019). Basisboek statistiek met SPSS (6e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Bakker, E., & Van Buuren, H. (2019). Onderzoek in de gezondheidszorg (3e druk). Noordhoff Uitgevers.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

De Boer, F., & Smaling, A. (Reds.). (2011). Benaderingen in kwalitatief onderzoek: Een inleiding. Boom Lemma uitgevers.
Bekijk in de catalogus of bekijk online

Verhoeven, N. (2022). Wat is onderzoek? Praktijkboek methoden en technieken (7e druk). Boom.
Bekijk in de catalogus of bekijk online


Aanbevolen

Werkgroep APA. (2021). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor het hoger onderwijs (3e herziene editie). SURF.
Bekijk dit boek online


Laatste aanvulling: 22 augustus 2022