Skip to Main Content

Open education: Home

Informatie over het vinden, gebruiken en delen van digitale leermaterialen

MIX VAN DIGITALE LEERMATERIALEN

Informatiebronnen

Mini-expo in Anrhem en in Nijmegen

Kom langs in het studiecentrum van Kapittelweg 33 of Ruitenberglaan 31!

Wil je meer weten over gratis digitale leermaterialen voor jouw studie? Open leermaterialen zijn vrij beschikbaar voor elke student en dit maakt het voor jou gemakkelijker om toegang te krijgen tot onderwijsmateriaal waar je anders hoge kosten voor zou moeten maken. De open leermaterialen kunnen vaak gemakkelijk worden aangepast door zowel docenten als studenten waardoor ze up-to-date zijn en bovendien aansluiten op jouw leerstijl.

In het studiecentrum van K33 en van R31 vind je toegang tot de gratis beschikbare leermaterialen die je voor jouw studie kunt gebruiken maar ook om jouw lesmateriaal samen te stellen. Heb je vragen? Schroom niet om deze te stellen. Neem contact op met I.van Houts.

 

Digitale leermaterialen en de HAN

#Website 

Toelichting: een overzicht van leermaterialen op de pagina Leren en werken met ICT van de HAN 

Link: Leermaterialen (han.nl) 

#HANinsite

Toelichting: een toelichting op de aanpak digitale leermaterialen van de HAN

Link: PMO aanpak Digitale Leermaterialen

#LibGuide  

Toelichting: een handleiding over het zoeken, gebruiken en publiceren van open leermaterialen in edusources, toegespitst op de HAN 

Link: Home - Edusources - Libguides at HAN University of Applied Sciences 

#Npuls sleutelteam

Link: Npuls bij de HAN 

#mailadres

Toelichting: stel je vragen over digitale leermaterialen bij de HAN via dit mailadres. 

e-mail

Edusources

#Community

Toelichting: nationale community edusources om samen te werken rond open leermaterialen. 

Link: Community edusources (pleio.nl) 

 

#Vakcommunities

Toelichting: pagina met een overzicht van vakcommunities op edusources.  

Link: Community's | Edusources 

#Zoekportaal

Toelichting: zoekportaal voor digitale (open) leermaterialen voor het Nederlands onderwijs. Docenten, bibliotheekmedewerkers en studenten hebben op één plek toegang tot een divers aanbod van digitale leermaterialen. 

Link: Edusources 

#De HAN en edusources

Toelichting: Hieronder vind je een overzicht van de digitale leermaterialen van de HAN, University of Applied Sciences die zij hebben gepubliceerd op edusources, een community en zoekportaal voor gratis beschikbare digitale leermaterialen. Als je alle materialen wilt zien, word je doorgeleid naar de website van edusources.

#Infographic

Toelichting: visueel in beeld gebracht wat edusources  als zoekportaal te bieden heeft. 

Link: infographic-edusources.pdf (surf.nl) 

Wikiwijs

#Zoekportaal

Toelichting: een platform voor digitale (open) leermaterialen voor het Nederlands onderwijs. Docenten, bibliotheekmedewerkers en studenten hebben op één plek toegang tot een divers aanbod van digitale leermaterialen.

Link: Wikiwijs - Vind, maak en deel lesmateriaal 

#Handleidingen

Toelichting: een overzicht van de manier waarop je leermaterialen deelt, gebruikt en publiceert. 

Link: Handleidingen - Wikiwijs 

Creative Commons

#Website

Toelichting: uitleg van de betekenis en het gebruik van Creative Commons licenties 

Link: Uitleg bij de Creative Commons-licenties — Creative Commons Nederland 

#Tool

Toelichting: de CC-chooser is een stappenplan dat je volgt om een keuze te maken voor een cc-licentie bij jouw leermateriaal 

Link: Choose a License (creativecommons.org) 

Digitale leermaterialen en het studiecentrum

De HAN Studiecentra adviseren, ontzorgen en ondersteunen docenten bij het invoeren en publiceren van gratis beschikbare digitale leermaterialen. Neem hiervoor contact op met I. van Houts.

Op deze pagina's staat informatie over digitale leermaterialen. Van ieder item is opgenomen:

  • Om wat voor soort informatie het gaat
  • Een toelichting op het materiaal
  • Een link naar de informatiebron.

Je vindt hier bijvoorbeeld twee zoekportalen voor digitale leermaterialen: die je voor je studie kunt gebruiken en beoordelen als je student bent. Als docent kun je er daarnaast ook materiaal aan toevoegen. Verder vind je hier achtergrondinformatie over de landelijke ontwikkelingen.

Ben je tegen een link aangelopen die niet (meer) werkt? Stuur een e-mail naar Digitaal Studiecentrum.

Npuls

Website

Toelichting: Het achtjarige programma Npuls om het onderwijs in het mbo, hbo en wo te verbeteren door de kansen van digitalisering beter te benutten. 

Link naar website: Home - Npuls 

Verklaring en rapport

Titel: Nationale Aanpak Digitale en Open Leermaterialen, Verklaring en rapport Nationale Aanpak Digitale en Open Leermaterialen

Toelichting: De Nationale Aanpak Digitale en Open Leermaterialen, Verklaring en rapport Nationale Aanpak Digitale en Open Leermaterialen. 

Link: versnellingsplan.nl

 

Proeftuin open leermaterialen

Titel: Proeftuin Onderwijs met Open leermaterialen

Toelichting: de proeftuin onderwijs met open leermaterialen is een pakket met materialen die instellingen kunnen gebruiken om zelf een docentprofessionaliseringsinitiatief rond open leermaterialen op te zetten.

Link: Proeftuin Onderwijs met open leermaterialen - Versnellingsplan 

Overig

#Toolkit

Toelichting: een overzicht van bronnen voor open leermaterialen op de website van Robert Schuwer 

Link: Toolkit – Open Education (robertschuwer.nl) 

#Open educational resources competency framework OER

Toelichting: een raamwerk voor competenties op het vlak van OER. In totaal worden 5 competenties beschreven, elke competentie bestaat uit meerdere onderdelen.

Link naar het framework: Framework