Skip to Main Content

Verpleegkunde - Praktijkgericht onderzoek (zidp): 1. Oriënteren

Informatiebehoefte bepalen

 

 

 

 

 

De  informatie die je zoekt is geheel afhankelijk van je informatiebehoefte. Je informatiebehoefte is de basis voor het formuleren van je zoekvraag.

Op het moment dat je praktijkgericht onderzoek gaat doen, is het van belang dat je goed op de hoogte bent van de huidige kennis over jouw onderwerp. Het helpt je om focus aan te brengen in jouw praktijkgerichte onderzoek (het afbakenen) en om te achterhalen of er al eerder onderzoek is gedaan naar het onderwerp dat je bestudeert. Bovendien zal deze oriënterende literatuursearch ondersteuning bieden bij het schrijven van de inleiding en discussie van jouw onderwerp.

CAT versus praktijkgericht onderzoek

CAT

- Het gaat in essentie om literatuuronderzoek (vinden van bestaande kennis)

- Leerdoel: sytematisch leren zoeken en hierover rapporteren.

- Insteek is een klinische vraag vanuit de praktijk.

- Voorbeeld: je wilt van twee interventies achterhalen welke een beter effect heeft op een aandoening, bijvoorbeeld zwachtelen in vergelijking met steunkousen bij oedeem.

- Het gaat om het vinden van een antwoord op een klinische vraag vanuit de praktijk door middel van bestaande kennis (literatuur).

- Bij een CAT ben je na het doorlopen van de 6 stappen in deze LibGuide klaar.

 

Praktijkgericht onderzoek

- Het gaat in essentie om het genereren van nieuwe kennis (verkennend literatuuronderzoek is onderdeel hiervan)

- Leerdoel: praktijkgericht onderzoek doen (nieuwe kennis generen)

- Insteek is een vraag (niet per definitie klinisch) vanuit een afdeling of organisatie

- Voorbeeld: je wilt weten hoe een bepaalde interventie die je toepast op een afdeling, wordt ervaren op een afdeling.

- Het gaat om het vinden van een antwoord op een onderzoeksvraag vanuit de praktijk door middel van nieuwe kennis (bestaande literatuur combineren met bv interviews).

- Bij een praktijkgericht onderzoek start je na het doorlopen van de 6 stappen in deze LibGuide met je onderzoek.

Oriënteren in Google Scholar

Google Scholar Search

Bronnen bij het oriënteren

Oriënteren in HANQuest

Oriëntatie op het onderwerp

Het is om verschillende redenen verstandig om je te oriënteren op je onderwerp:

  • je onderzoekt hiermee wat je al weet over het onderwerp
  • ​wat je nog meer te weten wilt komen, de precieze afbakening van je onderwerp en
  • je raakt thuis in de veelgebruikte terminologie binnen je onderwerp (dit heb je nodig voor het bepalen van je zoektermen).

Er zijn verschillende manieren om je te oriënteren op een onderwerp:

  • experts benaderen,
  • naslagwerken inzien,
  • grasduinen op internet,
  • een globale zoekactie in bibliotheekcatalogi en databanken

In de oriëntatiefase kun je jezelf de volgende vragen stellen:

  • Voor wie is de vraag van belang? Voor jezelf (privé), of voor een opdrachtgever (zakelijk)?
  • Zoek je feitelijke informatie of ben je meer geïnteresseerd in verschillende meningen en opvattingen over je onderwerp?
  • Over hoeveel tijd en welke middelen beschik je en hoe uitgebreid moet je onderzoeksverslag zijn?

Je geeft hiermee voor jezelf aan in welke context je de informatie zoekt. Dit kan van invloed zijn op de informatie(bronnen) die je kiest.