Skip to Main Content

Verpleegkunde - Praktijkgericht onderzoek (zidp): 2b. Zoektermen

Zoektermen vinden via richtlijnen

In een richtlijn over een vergelijkbaar onderwerp is vaak veel jargon te vinden. Gebruik deze dan ook (incl. de bronnenlijst) om relevante zoektermen te vinden.

Zoektermen vinden via PubMed

Zoektermen vinden via Keysaurus

Wikipedia: vertalen van zoektermen (2:03 min)

Via TRIPDatase: vinden van zoektermen via richtlijnen (3:26 min)

Zoektermen/vertalingen vinden via PubMed (1:38 min)

Zoekschema

Selecteer de belangrijkste elementen uit je onderzoeksvraag en zet deze in een zoekschema.

Uitgaande van een eerste zoekterm kun je meer termen bedenken door het onderstaande schema zoveel mogelijk in te vullen. Met woordvarianten  wordt bedoeld: enkelvoud/meervoud, zelfstandig/bijvoeglijk gebruikt en werkwoordsvervoegingen, bijvoorbeeld: migration, migrations, migrate, migrating, migrated. En dan heb je ook nog afkortingen (ADL / activiteiten dagelijks leven). Er zijn geen zoekmachines die automatisch op al deze varianten zoeken. Veel literatuur is internationaal en dus Engelstalig. Vertaal je termen daarom ook naar het Engels (zie databanken Wikipedia en Thesaurus.com links op deze pagina).

 

 

 Doorliggen    

 Intensive care

 Verpleging    

 Synoniemen

+ woordvarianten en   spellingsvarianten daarvan

 

 -Decubitus                        

 -Pressure ulcer

 

 

 -IC

 -Intensieve zorg

 -critical care

 

 -Nursing

 

 Verwante termen

+ woordvarianten en spellingsvarianten

daarvan

 

 

 

 

 

 -Verpleegkundige

 Bredere termen

+ woordvarianten en spellingsvarianten

daarvan

 

 -Skin Ulcer

 

 

 

 Nauwere termen

+ woordvarianten en spellingsvarianten daarvan

 

 

 

 - Neonatal critical care

 -Wijkverpleging

 

 

Los van al deze termen die samenhangen met je hoofdterm kun je ook nog termen bedenken die op een of andere manier je onderwerp verder inkaderen:

  • personen of organisaties die iets met je onderwerp te maken hebben
  • termen die een precisering in de tijd, ruimte (periodes, eeuwen, plaatsnamen, landen) aanduiden
  • termen die een bepaalde wetenschappelijke benadering, stroming of methode aanduiden

 Universiteit Utrecht

Handige bronnen voor het zoeken en vertalen van je zoektermen:

Vertalen:

Linguee | Nederlands-Engels woordenboek (en andere talen)

https://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek

https://Deepl.com

Engelse synoniemen

https://synonyms.reverso.net/

NCI Metathesaurus (nih.gov)

PubMed MeshTermen

MeSH Browser (nih.gov)