Skip to Main Content

TP Literatuuronderzoek – Jaar 2 – Trainen: Bronnenkennis

Wat zijn goede bronnen?

Voor het ontwikkelen van je training doe je literatuuronderzoek. Je bouwt met jouw literatuuronderzoek voort op eerder uitgevoerd onderzoek en kunt aan de hand hiervan jouw keuzes verantwoorden. Voor je literatuuronderzoek zijn diverse bronnen geschikt.

De literatuur raadplegen is overigens ook gewoon een goede manier om je meer te verdiepen in de theoretische kaders rond trainingen, coaching, gedragsverandering en andere thema's die in je opleiding aan bod komen. 

Zie ook het tabblad bronnenkennis in de algemene LibGuide TP - Literatuuronderzoek. Daarop staan uitgebreide instructies over hoe de diverse bronnen werken. 

 

Welke bronnen passen bij je literatuuronderzoek?

1. Wat zoek je?

Bv. nieuws, feiten, meningen, onderzoeksgegevens, statistische gegevens, achtergrondinformatie, testmaterialen, spelmaterialen, interventies, ….

2. In welk soort document verwacht je dit te vinden, uitgaande van de specifieke document eigenschappen?

Bv. tijdschriftartikel, krantenartikel, (e)boek, website, scriptie, documentaire, tweet, ….

3. Hoe en waar vind je deze documenten? (zie hiernaast enkele voorbeelden hiervan)

Bv. bibliotheken (catalogus), zoekmachines, (vakspecifieke) databanken, onderzoeksinstellingen en kenniscentra, sociale media, …

Voorbeelden bronnen

Bibliotheken (catalogus)

Zoekmachines

(vakspecifieke) databanken (worden deels door HAN Quest doorzocht)

Onderzoeksinstellingen en kenniscentra

Sociale media

HAN catalogus

HAN Quest

COTAN documentatie (testmaterialen)

Trimbos

Twitter

Catalogus Radboud Universiteit

Google Scholar

CoachLink (wetenschappelijke databank)

Nivel

LinkedIn

WorldCat

Beeld en Geluid op school

APA PsycInfo (wetenschappelijke databank)

ZonMW

...

...

...

HBO Kennisbank (scriptie databank)

Kenniscentrum Sport en Bewegen

Nexis Uni (kranten databank)

Centraal bureau voor Statistiek

Statline (statistieken)

...

 

    ...    

Ga naar www.han.nl/studiecentra als toegang via deze linkjes niet werkt. Zie ook de informatie over thuistoegang