Skip to Main Content

TP - Literatuuronderzoek: Bronnenkennis

Ondersteuning bij literatuuronderzoek voor HAN studenten Toegepaste Psychologie, door HAN Studiecentra

Website HAN studiecentra

Gebruik het uitrolmenu in tabblad 'bronnenkennis' om meer te leren over het gebruik van diverse bronnen. Een overzicht van alle beschikbare bronnen vind je op de website van de HAN Studiecentra.

Bronnenkennis

1. Wat zoek je?  

2. In welk soort document

verwacht je dit te vinden?

  3. Hoe vind je deze documenten?
Nieuws   Tijdschriftartikel   Zoekmachines
Feiten   Krantenartikel   (Vakspecifieke) databanken
Meningen   (E)-boek  

Onderzoeksinstellingen

en kenniscentra

Onderzoeksgegevens   Website   Bibliotheken (catalogus)
Statistische gegevens   Scriptie   Sociale media
Achtergrondinformatie   Documentaire    
Analyses   Film    
Testmaterialen   Afbeelding    
Interventies   Tweet    
...   ...   ...
4. Voorbeelden (waar)        
Zoekmachines (Vakspecifieke) databanken

(Onderzoeks)instellingen

en kenniscentra

Bibliotheken (catalogus) Sociale media
HANQuest COTAN documentatie Trimbos instituut HAN Catalogus Facebook
Google Scholar Nexis Uni Nivel

Catalogus Radboud 

universiteit

Instagram
YouTube Web of Science ZonMW WorldCat Twitter

Beeld en Geluid

APA PsycINFO Centraal bureau voor statistiek ... LinkedIn
... HBO Kennisbank Kenniscentrum sport en bewegen   ...
  ... ...    

Bovenstaande lijstjes zijn ter illustratie en niet volledig. Niet alle bronnen zijn openbaar toegankelijk, inloggen met je HAN account kan nodig zijn.

Ga voor toegang tot alle beschikbare bronnen naar de website van de HAN Studiecentra 

Gebruiksvoorwaarden (vakspecifieke) databanken

Aan het gebruik van de HAN Databanken zijn voorwaarden verbonden. De licentievoorwaarden kunnen per databank verschillen, maar in alle gevallen geldt dat toegang en gebruik van de databanken alleen is  toegestaan:

  • voor geautoriseerde gebruikers! Dat is iedereen met een HAN-account (let op: je HAN-account is persoonsgebonden en mag niet aan andere personen of organisaties ter beschikking worden gesteld)
  • voor onderwijs- en onderzoeksdoeleinden

HET IS IN GEEN GEVAL TOEGESTAAN OM:

  • de toegang tot materiaal waar de HAN licenties voor heeft, met andere personen of organisaties te delen
  • het materiaal te downloaden om aan iemand anders ter beschikking te stellen
  • het materiaal voor commerciële doeleinden te verspreiden en/of te publiceren

De gebruiksvoorwaarden vind je bij elke databank op de homepage.