Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

TP Literatuuronderzoek (zoek)tips en tutorials: E-books

Ondersteuning bij literatuuronderzoek voor HAN toegepaste psychologie studenten, door de HAN studiecentra

E-books

Hieronder vind je e-books die op jouw boekenlijst staan en die via de HAN Studiecentra beschikbaar zijn.

Tevens een selectie e-books over het doen van onderzoek en enkele overige e-books die inhoudelijk voor TP studenten interessant zijn.

Raadpleeg voor een volledig overzicht van beschikbare e-books altijd de catalogus op de website van de HAN Studiecentra of zoek in HANQuest

E-books Toegepaste psychologie (boekenlijst)

Donders, W. (2016). Coachende gespreksvoering. Amsterdam: Boom.

Mante, Y. (2016). Zelf leren rapporteren. Amsterdam: Boom.

Ribbers, A. (2018). E-coaching: direct aan de slag met het nieuwe coachenAmsterdam: Boom. 

Rogier, A. (2017). Handboek coachen bij stress en burn-out: begeleiden naar mentale vitaliteit. Amsterdam: Boom. 

Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2019). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn (3e herziene druk). Bussum: Coutinho.

 

E-books Toegepaste psychologie (selectie overig)

Alblas, G., & Wijsman, E. (2013). Gedrag in organisaties (6e druk). Groningen: Noordhoff.

Baarda, B., Kalmijn, M., & De Goede, M. (2015). Basisboek enquêteren: Handleiding voor het maken van een vragenlijst en het voorbereiden en afnemen van enquêtes (4e druk). Groningen: Noordhoff.

Bolhuis, S. (2016). Leren en veranderen: Emotie, gedrag en denken. Bussum: Coutinho.

Brinkman, J., & Oldenhuis, H. (2014). Beroep op onderzoek: Van doelgerichte onderzoeksopzet tot toepasbare conclusie (2e druk). Groningen: Noordhoff.

Donders, W. (2011). Coachende gespreksvoering (2e druk). Den Haag: Boom Lemma.

Gramsbergen-Hoogland, Y. H., Deveer, M. A. J., & Leezenberg, M. G. (2016). Persoonlijke kwaliteit: Inzicht, oefening en ontwikkeling (4e druk). Groningen: Noordhoff.

Groen, M. (2015). Reflecteren: De basis: Op weg naar bewust en bekwaam handelen (3e druk). Groningen: Noordhoff.

Kessels, J. W. M., & Poell, R. F. (2011). Handboek Human Resource Development: Organiseren van het leren. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Lazeron, N., & Van Dinteren, R. (2010). Brein(at)work: Wetenschap en toepassing van breinkennis. Houten: Springer.

Miller, W. R. (2013). Motivational interviewing: Helping people change. New York: Guilford Press.

Schaufeli, W., & Bakker, A. (Reds.). (2007). De psychologie van arbeid en gezondheid (2e herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Van Beemen, L. (2018). Ontwikkelingspsychologie (6e druk). Groningen: Noordhoff.

Van der Molen, H. T., Simon, E., & Van Lankveld, J. (Reds.). (2015). Klinische psychologie: Theorieën en psychopathologie (3e druk). Groningen: Noordhoff.

Wildschut, M. (2020). Psychologie van gedrag in organisaties (2e druk). Amsterdam: Boom. 

E-books over het doen van onderzoek

Baarda, B. (2017). Basisboek methoden en technieken: Kwantitatief praktijkgericht onderzoek op wetenschappelijke basis (6e druk). Groningen: Noordhoff

Baarda, B. (2014). Dit is onderzoek! Handleiding voor kwantiatief en kwalitatief onderzoek (2e druk). Groningen: Noordhoff.

Baarda, B., De Goede, M., & Van Dijkum, C. (2011). Basisboek Statistiek met SPSS. Groningen: Noordhoff.  

Baarda, B., De Goede, M., & Kalmijn, M. (2010). Basisboek Enquêteren. Groningen: Noordhoff.

Baarda, B., & Van de Hulst, M. (2017). Basisboek interviewen (4e druk). Groningen: Noordhoff.

Boeije, H. R. (2014). Analyseren in kwalitatief onderzoek: Denken en doen (2e druk). Den Haag: Boom Lemma.

Brinkman, J. (2011). Cijfers spreken: Overtuigen met onderzoek en statistiek (5e druk). Groningen: Noordhoff.

Van den Herik, M., & Schuitema, A. (2016). Een onderzoekende houding: Werken aan professionele ontwikkeling. Bussum: Coutinho.

Verschuren, P., & Doorewaard, H. (2007). Het ontwerpen van een onderzoek. Utrecht: Lemma.

Kennisclip E-books

Voorbehoud

De studiecentra bieden digitale toegang tot deze titels om de studenten en medewerkers van de HAN meer manieren te bieden waarop ze vakliteratuur kunnen raadplegen.

Deze digitale versies zijn niet bedoeld als vervanging van de papieren versies.

Als studenten en medewerkers ze wel als zodanig gebruiken moeten ze sterk rekening houden met de beperking van een maximaal aantal gelijktijdige gebruikers.

Ook kunnen de studiecentra niet garanderen dat de titels altijd toegankelijk zijn: technisch kan er er altijd iets misgaan en licenties kunnen aflopen.