Skip to Main Content

TP - Literatuuronderzoek: Betrouwbare informatie

Vind de vakinformatie die je nodig hebt voor beroepsproducten, afstudeeronderzoek of professionele ontwikkeling. Voor HAN Toegepaste Psychologie studenten, door de HAN Studiecentra.

Kennisclip: Hoe beoordeel je de gevonden informatie?

Blijf kritisch! Hoe herken je nepnieuws?

Op mediawijsheid.nl vind je veel informatie en kennisclips over nepnieuws. 

Kwaliteitscriteria samengevat

Auteur:

Is de auteur een deskundige? Wat is zijn/haar functie? Is de auteur te benaderen? Heeft de auteur meer geschreven over het onderwerp? Wordt de auteur vaak geciteerd door anderen? Is de uitgever, organisatie of sitebeheerder bekend en/of bereikbaar?

Actualiteit:

Hoe recent is de informatie? Zijn er inmiddels nieuwe inzichten op het onderwerp?

Controleerbaarheid:

Is de informatie voorzien van bronvermeldingen?

Juistheid:

Komt de informatie overeen met informatie uit andere bronnen, of spreken diverse bronnen elkaar tegen op het onderwerp? Wat is het doel van de informatie (informeren, reclame, propaganda, ..) Bevat de bron feiten of meningen? Zijn de meningen onderbouwd?