Skip to Main Content

TP - Literatuuronderzoek: Scripties

Vind de vakinformatie die je nodig hebt voor beroepsproducten, afstudeeronderzoek of professionele ontwikkeling. Voor HAN Toegepaste Psychologie studenten, door de HAN Studiecentra.

Over HBO kennisbank

In de HBO kennisbank worden artikelen, onderzoeksrapporten en afstudeerwerken opgenomen die door lectoren, docenten en studenten in het HBO zijn gemaakt. De HBO Kennisbank is hierdoor een belangrijke toegangspoort tot de resultaten van onderzoek van hogescholen.

HBO Kennisbank

Jouw scriptie in de HBO Kennisbank

Ook jouw scriptie kan in de HBO kennisbank worden opgenomen, als je scriptie beoordeeld is met een 7 of hoger. Je kunt je scriptie (digitaal) inleveren via kennisproducten@han.nl of bij je informatiespecialist in het studiecentrum. Stuur hierbij wel  altijd het ingevulde  toestemmingsformulier mee waarop jij en je opdrachtgever toestemming geven voor het plaatsen van je scriptie.

Toekomstige werkgevers kunnen jouw scriptie via Google vinden als deze in de HBO kennisbank is opgenomen. Een mooi visitekaartje.